FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis20/09/2022

Kan man bli polis om man är straffad för sexualbrott?

Kan man bli polis om man är straffad för sexuella bråt

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

För att kunna besvara den kommer jag först att redogöra för vilka krav som ställs för de som vill bli polis. 

Vilka är antagningskraven?

polisens hemsida kan du läsa om vilka krav som ställs på de som vill bli polis. Antagningskraven som ställs på den sökande är bland annat svenskt medborgarskap, att personen är myndig, behörighet för utbildningen, svenskt körkort, simkunnighet samt särskilda fysiska, psykologiska och medicinska krav. Dessutom görs en säkerhetsprövning av den sökande, vilket är det intressanta i din fråga. 

Vad innebär säkerhetsprövningen?

I säkerhetsprövningen ska polisen bedöma om du är lämplig att bli polis. Polismyndigheten kommer att göra bedömningen mot bakgrund om du är godkänd ur säkerhetssynpunkt enligt säkerhetsskyddslagen. Bedömningen syftar till att säkerställa att du uppnår polisyrkets krav som ställs på lojalitet. Ett steg i säkerhetsprövningen är registerkontroll, vilket följer av 3 kap 13 § och 14 § säkerhetsskyddslagen. Registerkontrollen innebär att en kontroll sker av den sökandes belastnings- och misstankeregister. Om man är dömd för ett brott så kommer detta att synas i belastningsregistret. 

Belastningsregistrets gallringstid

Uppgifterna om en persons tidigare brottsliga handlingar ligger kvar i belastningsregistret upp till tio år, beroende på hur grovt brottet är. Av frågan framgår inte exakt vad för brott det rör sig om, men jag utgår ifrån att påföljden varit fängelse. I sådana fall kommer uppgiften att gallras tio år efter det att påföljden verkställdes, 17 § lag om belastningsregister. 

Kan man bli polis om man är straffad för sexualbrott?

Att ha en notering i belastningsregistret innebär inte nödvändigtvis att man inte kan arbeta på Polismyndigheten. Den omständigheten kommer att vägas in i den sammanlagda säkerhets- och lämplighetsprövningen. Man kan alltså bli anställd även om man tidigare varit dömd, men det beror på vad det rör sig om för brottslighet. Ju grövre brottslighet det är fråga om, desto svårare att bli anställd. Så som jag ser det, är det förmodligen väldigt svårt för en person som tidigare är straffad för sexualbrott att få jobb hos polisen. Detta därför att det är en brottskategori som bedöms som särskilt grov.

Hoppas att du fått någorlunda svar på din fråga!

Vänligen, 

Anna FalkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo