Kan man bli dömd till fängelse om man led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks?

2020-01-20 i Påföljder
FRÅGA
Kan man bli dömd till fängelse om man enligt bedömning led av en allvarlig psykisk störning när brottet begicks?
SVAR

Hej!

Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

När jag använder begreppet gärningsperson så syftar jag på den person som har begått brottet.

Jag kommer att hänvisa till brottsbalken (BrB) i mitt svar.

Det är möjligt att bli dömd till fängelse i undantagsfall

Det korta svaret på din fråga är ja – det är möjligt för en gärningsperson att bli dömd till fängelse, trots att hen hade en allvarlig psykiskt störning när brottet begicks.

Det är dock en undantagsregel som bara gäller när det anses finnas "synnerliga skäl" för ett fängelsestraff (30 kap. 6 § första stycket, andra meningen BrB).

Synnerliga skäl kan anses finnas i följande fall (30 kap. 6 § första stycket BrB):

- När brottet har ett högt straffvärde – d.v.s. när brottet bedöms vara av ett allvarligt slag.

- När gärningspersonen inte bedöms ha något behov av vård, eller när vårdbehovet är begränsat.

- När gärningspersonen själv har orsakat den allvarliga psykiska störningen som fanns vid brottet, till exempel genom att ha intagit alkohol eller narkotika.

- När "omständigheterna i övrigt" talar för det, till exempel om gärningspersonen har begått ett brott förut.


Enligt huvudregeln ska domstolen välja en annan påföljd

Som huvudregel gäller att gärningspersonen i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse, när hen har begått brottet under påverkan av en allvarlig psykisk störning (30 kap. 6 § första stycket, första meningen BrB).

- Domstolen kan döma gärningspersonen till rättspsykiatrisk vård om hen fortfarande lider av en allvarlig psykisk störning vid tiden för domen (31 kap. 3 § BrB).

- Skyddstillsyn kan bli aktuellt om gärningspersonen inte längre lider av den allvarliga psykiska störningen när hen döms. Det är en lämplig påföljd om det finns anledning att tro att sådan skyddstillsyn bidrar till att personen inte kommer att begå fler brott (30 kap. 9 § första stycket och 30 kap. 1 § BrB).

- Villkorlig dom kan liksom skyddstillsyn bli aktuellt om gärningspersonen inte längre lider av den allvarliga psykiska störningen när hen döms. Det är en mildare påföljd än skyddstillsyn och kan utdömas om det inte finns skäl att tro att personen kommer att begå fler brott överhuvudtaget (30 kap. 7 § första stycket och 30 kap. 1 § BrB).


Ibland råder fängelseförbud

I vissa fall är det helt förbjudet för domstolen att döma gärningspersonen till fängelse när hen led av en allvarlig psykisk störning vid brottet. Det gäller om personen inte insåg vad hens handlingar innebar vid brottstillfället, eller om hen insåg det men inte kunde anpassa sitt handlande efter insikten (30 kap. 6 § andra stycket, första meningen BrB).

Fängelseförbudet gäller dock inte om personen själv har orsakat den allvarliga psykiska störningen på det sätt som jag nämnde tidigare, alltså genom exempelvis alkohol eller narkotika (30 kap. 6 § andra stycket, andra meningen BrB).

Domstolen kan bestämma att gärningspersonen inte ska få någon påföljd

Gärningspersonen kan även komma att slippa påföljd helt. Det förutsätter att domstolen gör bedömningen att det inte ska dömas ut någon påföljd överhuvudtaget (30 kap. 6 § tredje stycket BrB).

Detta är dock inte detsamma som att hen blir frikänd från ansvar för brottet, eftersom personen fortfarande har blivit dömd för det.

Sammanfattning

Det är möjligt för en gärningsperson att bli dömd till fängelse, trots att hen hade en allvarlig psykiskt störning när brottet begicks.

Det gäller dock bara i undantagsfall – till exempel om gärningspersonen inte längre är i behov av vård när domstolen ska döma hen för brottet.

Som huvudregel ska domstolen välja en annan påföljd än fängelse. Gärningspersonen kan även slippa påföljd helt om domstolen anser att det är lämpligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1311)
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?
2020-09-20 Jag slog min kompis två gånger i ansiktet med knuten näve. Vad kan jag få för rättsliga konsekvenser?
2020-09-16 Försvarsmaktens krav för rekrytering
2020-09-10 Kombineras villkorlig dom alltid med dagsböter?

Alla besvarade frågor (84187)