FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder17/04/2018

Kan man bli dömd för stöld om man är omyndig?

Hej!

Hur ser dömandet ut om man begår stöld och man är inte riktigt myndig än?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Omyndig

En person under 18 år är omyndig. Att vara omyndig innebär att man saknar rättshandlingsförmåga. Det innebär i sin tur att man inte kan ingå juridiskt bindande avtal. Om en person under 18 år har ingått ett avtal kan avtalet förklaras ogiltigt, 9:7 Föräldrabalk (1949:381).

Straffmyndig

Om en person under 15 år begår ett brott kan han eller hon inte straffas. När man är under 15 år är man nämligen inte straffmyndig, 1:6 Brottsbalk (1962:700). Även om man inte kan ådömas ett fängelsestraff kan en utredning utföras enligt Socialtjänstlag (2001:453) eller lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga om det anses nödvändigt för att skydda ungdomen från att begå ytterligare brottsliga gärningar.

Om man fyllt 15 år men ännu inte är 18 år kan man dömas till fängelse, det krävs dock att det föreligger synnerliga skäl. Vanligast är att ungdomen döms till ett bötestraff.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga.

Vänligen,

Malin BrännströmRådgivare
Hittade du inte det du sökte?