Kan man bli dömd för grovt rattfylleri när längre tid än fem år förflutit sedan gärningen?

2017-01-09 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag är misstänkt för grovt rattfylleri. Brottet begicks september 2011 och jag delgavs första gången 2012-01-30. Borde det inte vara preskriberat vid det här laget eller räknar dom fem år från 2012-01-30 när jag delgavs?Med vänlig hälsning, Jonas
SVAR

Hej Jonas!

Först och främst tack för att du valt att ställa din fråga till oss på Lawline. Om du anser att mitt svar ur något avseende är ofullständigt är du välkommen att publicera en kommentar och efterfråga kompletteringar.

Avseende preskriptionstiden för grovt rattfylleri så har du rätt i att den uppgår till fem år (detta enligt 35 kap. 1 § 1 st. 2 p. brottsbalken). Om du inte mottagit delgivningen av åtalet innan det aktuella datumet i september 2016 hade du därmed undgått domstolsprövning och straff.

När en delgivning väl har skett är dock femårsperioden inte längre relevant. I ett sådant läge har den tilltalade istället att förlita sig på s.k. absolut preskription. Den absoluta preskriptionstiden, för brott som inte kan ge mer än två års fängelse, är 15 år från dagen då brottet begicks (se 35 kap. 6 § 2 p. brottsbalken).

Innebörden av detta är att du teoretiskt sett, p.g.a. den delgivning som skedde 2012, kan ställas inför rätta ända fram till september 2026. Att tidsrymden är så pass väl tilltagen beror främst på att delgivna misstänkta som valt att fly landet ska behöva hålla sig borta väldigt länge för att inte riskera att åtalas och dömas om/när de kommer tillbaka. Det vore naturligtvis olämpligt om domstolsprövningen av ditt fall inte kom till stånd mycket tidigare (att det ännu inte skett får anses anmärkningsvärt).

Marcus Bäckström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2536)
2021-01-20 Ångra Polisanmälan
2021-01-19 Vem har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret?
2021-01-18 Är det okej att använda sig av överfallslarm?
2021-01-18 Kan jag se mitt brottsregister?

Alla besvarade frågor (88343)