Kan man bli dömd för brott om man under gärningstillfället hade en psykos?

2019-03-13 i Påföljder
FRÅGA
Jag har en bekant fick en psykos och blev skjutsad till akutpsyk av polisen. Där blev han tvångsinlagd i en vecka. Under omhändertagandet ska han enligt polisen ha bitit en polis så att rodnad uppstod. Nu är han åtalad för våld mot tjänsteman. Han kan förmodlingen få ett intyg från sjukvården om att han hade en psykos.Kan han dömas för våld mot tjänsteman?
SVAR

Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att få svar på frågan så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB) och kika.


Våld mot tjänsteman kan resultera i böter eller fängelse i högst två år

Åtal om våld mot tjänsteman har väckts, då din bekante bet en polis. Straffskalan för detta brott ligger i normalfallet på böter eller fängelse i högst två år (BrB 17 kap 1 §).

Det finns vissa specialregler som rör allvarliga psykiska störningar

Det finns dock lite speciella regler som rör situationer där gärningsmannen under gärningstillfället var under påverkan av en allvarlig psykisk störning. För att avgöra om en störning är allvarlig så får man bland annat se till dess grad och art. Som exempel ges bland annat tillstånd av psykotisk karaktär, vissa demenstillstånd, allvarliga depressioner med självmordstankar, svårartade personlighetsstörningar med impulsgenombrott av psykoskaraktär. Om din bekantas psykos kan klassas som en allvarlig psykisk störning vet jag inte, då jag inte har tillräckligt med information och en helhetsbedömning ofta får göras. Som exempel så ansvarar man bland annat själv för tillfälliga självförvållade psykoser, som man exempelvis kan ha fått efter ett drogintag (BrB 1kap 2 § andra stycket).

Jag ska nedan redogöra för vad som gäller när man begår brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning.

Straff kräver uppsåt

För att straffas för ett brott så krävs uppsåt till detta, alltså att man begår en handling och är medveten om följden till denne (BrB 1 kap 2 § första stycket). Att vara under en allvarlig psykisk störning kan i vissa fall innebära att man inte har uppsåt till det man gör, då det kan resultera i att personen inte förstår innebörden av sina handlingar eller kunde anpassa sitt handlande därefter. I dessa fall så får gärningsmannen inte ges någon påföljd (straff) (BrB 30 kap 6 § 2 stycket).

Det är dock möjligt att man även under påverkan av en allvarlig psykisk störning handlar med uppsåt. Man får helt enkelt alltid se till den enskildes omständigheter, och kika på hur medveten personen var gällande sina handlingar.

En annan påföljd än fängelse ska i regel ges till den som begått brott under en allvarlig psykisk störning

Det är alltså möjligt att man även under påverkan av en allvarlig psykisk störning anses vara skyldig till ett brott. Det finns dock en regel som resulterar i att en person som har begått en gärning under en allvarlig psykisk störning i första hand ska dömas till en annan påföljd än fängelse (BrB 30 kap 6 §). Som dömd kan man dessutom bli överlämnad till rättspsykiatrisk vård (BrB 31 kap 3 §). Allvarliga psykiska störningar kan ibland också klassas som förmildrande omständigheter, vilket kan påverka valet av påföljd (BrB 29 kap 3 §).

Sammanfattning

Det är alltså möjligt att personen blir dömd för våld mot tjänsteman, men att påföljden kan påverkas beroende på om personen bedöms ha handlat under en allvarlig psykisk störning eller ej. Psykoser kan i vissa fall falla därunder. Resultatet kan exempelvis bli att personen ska få en annan påföljd än fängelse, eller att denne ska bli överlämnad till rättspsykiatrisk vård.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din frågeställning. Du är varmt välkommen till att ställa en ny fråga, om du skulle ha några ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1064)
2019-08-24 När gallras uppgifter i belastningsregistret vid ringa narkotikabrott?
2019-08-24 Tidigare ostraffad och erkänner brott, vad blir påföljd för narkotikabrott?
2019-08-23 Straffskalan för övergrepp i rättssak
2019-08-22 Straff för ungdomar vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (72228)