Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?

FRÅGA
undrar vilken lag det går under och om man bli dömd för att hänga ut folk på nätet, kriminella som är dömda för något etc
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brottet

Att hänga ut någon kan innebära att man gör sig skyldig till förtal, vilket framgår att 5 kap. 1 § brottsbalken (BrB). Att endast uttala sig kränkande om den redan uthängda personen kan utgöra förolämpning, vilket dock är mycket ovanligt att dömas för (5 kap. 3 § BrB ).

För att det ska bli aktuellt med förtal så krävs det att rekvisiten i bestämmelsen är uppfyllda: dvs. personen i fråga ska ha utpekats som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller att det är en uppgift som är ägnat att utsätta denne för missaktning.

Förtalsbrott anses vara fullbordat när en uppgift har kommit till någon annans kännedom, vilket rimligtvis skett när uppgifter publicerats på nätet.

Undantag från förtalsbrottet

Genom förtalsbrottet sker en begränsning av yttrandefriheten, och därför finns det ett undantag från förtalsbrottet. Om uppgiften var sann (eller att uppgiftsspridaren hade skälig anledning att tro att den var sann) och det var försvarligt att sprida uppgiften har uppgiftsspridaren inte gjort sig skyldig till något brott (5 kap. 1 § andra stycket BrB).

Detta är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Det krävs mycket för att spridning av sådan information om någon på nätet ska anses vara försvarligt. Man tar även hänsyn till hur många som nåddes av spridningen och om det finns ett allmänintresse.

Förtal är ett målsägandebrott

Förtal är dessutom ett så kallat målsägandebrott, dvs. ett brott där åklagaren som huvudregel inte väcker åtal eller driver brottmålet i domstolen (5 kap. 5 § BrB). I stället måste målsäganden – alltså den uthängda personen – själv väcka ett så kallat enskilt åtal för att gärningspersonen ska kunna dömas.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Med vänliga hälsningar,

Fatma Nasser Ali
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?