Kan man bli avskedad på grund av en omorganisation?

FRÅGA
Hej! Kan man bli uppsagd med omedelbar verkan utan uppsägningstid om en kontorstjänst tas bort pga omorganisation på ett företag? Är det inte lika med avsked som har andra kriterier för att bli uppsagd? Om det inte finns en omplacerings tjänst så borde man ha en uppsägningstid? Företaget har kollektivavtal.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En uppsägning från arbetsgivarens sida måste alltid vara sakligt grundad (7 § lagen om anställningsskydd (LAS)). De sakliga grunder som kan anges för en uppsägning kan sammanfattas i två kategorier: Arbetsbristsituationer och personliga förhållanden. Att arbetstagarens tjänst försvinner på grund av en omorganisation är ett exempel på en arbetsbristsituation som kan innebära saklig grund för uppsägning. En sådan uppsägning är dock förenad med en uppsägningstid enligt 11 § LAS.

Möjligheten att säga upp någon utan uppsägningstid regleras i 18 § LAS, ett så kallat avskedande. Det är inte tillåtet att avskeda någon på grund av arbetsbrist, utan ett avskedande måste grunda sig i att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Att det finns ett kollektivavtal saknar betydelse i det här fallet eftersom ett avtal inte får upphäva eller inskränka de rättigheter som arbetstagaren har enligt LAS (2 § 2 st. LAS).

Sammanfattningsvis är svaret på din fråga alltså att du har helt rätt i att en uppsägning utan uppsägningstid är att betrakta som ett avskedande, samt att det inte är tillåtet att avskeda någon på grund av att en kontorstjänst tas bort i samband med en omorganisation. Om den anställde ska sägas upp ska en uppsägningstid löpa. Jag skulle rekommendera den avskedade arbetstagaren att omgående kontakta facket för att be om hjälp att vidta rättsliga åtgärder mot arbetsgivaren.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan Sundqvist
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?