Kan man bli av med körkortet om man kört och samtidigt använt mobilen?

2022-01-15 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej,Jag blev stoppad av polisen på grund av jag höll mobilen i handen, jag körde inte vingligt, höll hastigheten. Allt var bra förutom att att jag körde med mobilen i handen. Kan även tillägga att jag inte är dömd för något. Polisen berättade för mej att jag inte kommer att bli av körkortet. Men ser nu att en Person har blivit av med sitt körkort. Jag undrsr nu hur dom bedömer detta. Om dom bestämmer sig för att dra mitt körkort, på vad baserar dom deras beslut.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Användandet av mobiltelefon samtidigt som du kör bil regleras i trafikförordningen i 4 kap. 10 e §. Där hittar du ett förbud mot att hålla mobilen i handen samtidigt som du kör och ditt mobilanvändande inverkar menligt på din körning.

Om man döms för ett brott registreras den uppgiften i ett register som förs av Polismyndigheten. Det är det registret som kallas för belastningsregistret. Även godkända strafförelägganden/ordningsboter och åtalsunderlåtelser syns i belastningsregistret. Hur länge uppgiften finns där beror på vilket straff det är som utdöms. Enligt 14 kap. 3 § 1c p. trafikförordningen så döms den som bryter mot 4 kap. 10 e § till penningböter.

I vissa fall kan trafikbrott medföra att körkortet återkallas

Återkallelse av körkort sker inte samtidigt som böterna utfärdas, utan efter beslut av Transportstyrelsen. Ett körkort ska återkallas bland annat om körkortshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt om inte överträdelsen kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 Körkortslagen). Punkten innefattar en mängd trafikförseelser och till exempel har regeln om att hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon i rättspraxis ansetts vara väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Enligt förarbetena till körkortslagen ska körkortsfrågan avgöras efter en helhetsbedömning av överträdelsens svårighetsgrad från trafiksäkerhetssynpunkt. Det betyder att trafikfaran i det konkreta fallet får beaktas. Tyder omständigheterna på att någon faktisk fara inte förelegat bör överträdelsen inte genast leda till en återkallelse av körkortet. Utredningen kan t.ex. visa att föraren hade förvissat sig om att någon annan trafik inte förekom eller att överträdelsen av annat skäl inte kunde medföra någon trafikfara. Även en överträdelse som beror på ett tillfälligt förbiseende bör kunna bedömas som ringa. Större överträdelser och medvetna risktaganden ska däremot bedömas allvarligt (prop. 1979/80:178s.79).

Sammanfattningsvis innebär det att det kan finnas grund att återkalla körkortet för att föraren haft mobiltelefonen i handen under färden. Bestämmelsen om mobilförbud anses som väsentligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Om förseelsen ses som ringa ska däremot inte körkortet återkallas.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (1003)
2022-01-24 Hur återfår jag körkortet efter 24 månaders spärrtid p.g.a. drograttfylla?
2022-01-18 Körkortsfråga
2022-01-15 Möjligt att vara handledare trots rattfylla?
2022-01-15 Kan man bli av med körkortet om man kört och samtidigt använt mobilen?

Alla besvarade frågor (98576)