Kan man bli av med körkortet om man kör 7 km/h för snabbt och använder mobilen samtidigt?

2021-08-31 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, kan man bli av med körkortet under sin prövotid om man körde tex 57 på en 50 väg med fartkamera, och kameran tar bild på dig medans du har telefonen i handen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om man kan bli av med körkortet ifall man kört 57 på en 50-väg och blivit fotad med fartkamera när man har telefonen i handen.

Denna situation aktualiserar flera brott, både fortkörning och användning av mobiltelefon under körning.

Jag kommer dela upp mitt svar för att det ska bli tydligare och sen i slutet kommer jag sammanfatta vad som gäller. Tillämpliga lagar är Trafikförordningen (TrF) och Körkortslagen (KörkL).

Har det betydelse att jag fortfarande är på min prövotid?

Att man fortfarande är på sin prövotid påverkar inte bedömningen av brottet och straffet därtill. Utan prövotid innebär att om det skulle bedömas att ens körkort ska återkallas, måste personen göra nytt körprov (uppkörning och teoriprov) innan ett nytt körkort kan tillverkas till den. De som inte är på sin prövotid längre, behöver inte göra om körprovet för att få ett nytt körkort tillverkat efter återkallelse.

Kan jag bli av med körkortet om jag kör 57 km/h på en 50-väg?

Att man kört 57 km/h på en 50-väg klassas som en hastighetsöverträdelse och kan ge varning, böter eller körkortsåterkallelse. Man kan bli av med sitt körkort på grund av hastighetsöverträdelse, om överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL)

Enligt praxis är anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h som skäl för återkallelse och därmed inte ringa (prop. 1992/93:189 s 3-4). I din fråga handlar det om en överträdelse med 7 km/h, vilket enligt praxis alltså anses som ringa och därför inte är skäl för återkallelse i sig själv. Dock bedöms varje fall för sig själv och även andra omständigheter tas i beaktande vid bedömningen (ex. hur god sikten var, väglaget, trafiktätheten och hur mycket människor det var i området).

Vad gäller för användning av mobiltelefon i trafiken?

Användning av mobiltelefon samtidigt som man kör är ett brott och regleras i 4 kap. 10 e § TrF. Lagen säger att föraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning så att personen håller den i handen. Om föraren oaktsamt bryter mot denna regel, döms personen till penningböter (14 kap. 3 § första punkten c TrF). Körkortet kan också bli indraget om överträdelsen anses som väsentlig utifrån trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).

Sammanfattning

Att en person kört 7 km/h över hastighetsgränsen, är i sig (enligt praxis) inte skäl för återkallelse av körkort. Utan förmodligen utfärdas böter och/eller en varning. Vanligtvis innebär användning av mobiltelefon heller inte indraget körkort, men det kan göra det om överträdelsen anses som väsentlig ur trafiksäkerhetssynpunkt och inte kan anses ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL).

Men i slutändan görs en samlad och enskild bedömning av Transportstyrelsen, där flera faktorer tas i beaktande, varav jag inte kan ge dig ett mer tydligt svar än detta ovan.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar,

Cornelia Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (964)
2021-10-26 Ingen hastighetsskylt efter korsning
2021-10-26 Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (96553)