Kan man bli av med jobbet om man ger bort sitt jobbs produkter gratis till sina vänner?

FRÅGA
Jag vart påkommen med att servera ett par öl och nån enstaka drink gratis till två vänner som kom på besök i restaurangen jag jobbar på, som bartender. Vilka är de lagliga konsekvenserna av detta? Kan de säga upp mig? kan jag få ersättning om jag sparkas från jobbet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I mitt svar så utgår jag ifrån att du har en fast anställning då du inte angivit vilken anställningsform du har. Om du har en provanställning så påverkar det svaret på frågan, för då kan din arbetsgivare avsluta provanställningen utan någon grund.

Svar

Baserat på vad du anger i din fråga låter det som att du kan ha begått en ringa stöld eller stöld ifrån din arbetsgivare. Ifall du har stulit ifrån din arbetsgivare och den kan bevisa att det är ställt utom rimligt tvivel att du har gjort detta så har din arbetsgivare rätt att avskeda dig. Det innebär att du får sluta ditt arbete med omedelbar verkan, utan ersättning. Din arbetsgivare måste dock informera dig och det fack du eventuellt är medlem i om att du kommer att bli avskedad sju dagar innan du avskedas.

Risken är alltså att din arbetsgivare har rätt att avskeda dig på grund av det du gjort. Därav råder jag dig att kontakta ditt fack om du är medlem i något för att få vidare rådgivning och hjälp i ärendet.

Rättsutredning

Avsked 18§ LAS och 4§ 4 st LAS

I din fråga så undrar du både om din arbetsgivare kan säga upp dig, samt om du kan få sparken. Att få sparken är det som i lagen kallas för avsked. Det innebär att du får sluta ditt arbete omedelbart utan uppsägningstid.

För att arbetsgivaren ska ha rätt till att avskeda dig så krävs starka skäl. I lagen om anställningsskydd (LAS) så framgår det att det krävs att arbetstagaren har "grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren". Det innebär att du som arbetstagare måste bete dig väldigt illa. Antingen avsiktligt eller på ett tanklöst sätt. I detta fallet har du gjort något avsiktligt genom att du har givit bort gratis alkohol till dina vänner.

Tvåmånadersregeln 18§ 2 st LAS

Din arbetsgivare får dock inte avskeda dig för det som hänt om den har vetat om händelsen i mer än två månader och avskedandet enbart beror på den händelsen. Det finns dock undantag från den regeln, t.ex. om en undersökning av händelsen behöver göras. Då kan själva avskedandet komma att ske längre än två månader efter det att din arbetsgivare fick reda på händelsen (18§ 2 st LAS).

Stöld- att ge bort din arbetsgivares egendom

I din fråga så beskriver du att du har givit bort gratis alkohol till dina vänner. Även om det verkar röra sig om alkohol till ett relativt lågt försäljningsvärde så är det en stöld ifrån din arbetsgivare om detta skett utan arbetsgivarens samtycke.

Stöld är i sig ett brott enligt brottsbalkens åttonde kapitel. Om det rör sig om en stöld som understiger ett värde av 1000 kr så kan det röra sig om ringa stöld (8 kap. 2§ BrB), är värdet mer än 1000 kr så kan det röra sig om stöld (8kap. 1§).

Stöld tillräcklig orsak för avsked

Enligt praxis så är stöld ett sådan beteende som räknas in som tillräckligt grovt för att arbetsgivaren ska ha laglig rätt att avskeda arbetstagaren. Detta framgår bland annat av rättsfall AD 2015 nr 22, där en anställd blev avskedad på grund av stöld ifrån sin arbetsgivare.

Det som är viktigt för dig att förstå i detta är att ett avskedande på grund av stöld inte är beroende av värdet på det som du har stulit. Det är missbrukandet av din arbetsgivarens förtroende som är det största felet.

För att arbetsgivaren ska kunna avskeda dig så måste den kunna bevisa att stölden har skett. Det framgår av samma rättsfall som ovan att beviskravet ställs lika högt som i ett brottmål. Det innebär att din arbetsgivare måste kunna bevisa att det ställs utom rimligt tvivel att du har gjort det som arbetsgivaren anklagar dig för.

Om arbetsgivaren har för avsikt att avskeda dig så måste den informera dig om att du kommer att bli avskedad 7 dagar innan detta sker. Om du är medlem i en fackorganisation måste arbetsgivare även informera ditt fack om att du kommer att bli avskedad (30§ LAS).

Uppsägning

Uppsägning är den form av skiljande ifrån anställningen som ger dig rätt till en uppsägningstid. För att din arbetsgivare ska kunna säga upp dig krävs det en saklig grund (7§ LAS). Saklig grund för uppsägning innebär ett lägre krav än laga grund för avsked som jag förklarat ovan vad det innebär. I och med att det framgår av rättsutredningen att stöld ifrån arbetsgivare ger denne rätt att avskeda arbetstagaren så finner jag det därmed överflödigt att gå igenom kraven för saklig grund.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elin Englund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1604)
2020-09-30 Uppsägning på grund av arbetsbrist
2020-09-28 Kan jag välja vilka jag vill återanställa i ett litet aktiebolag?
2020-09-28 Uppsägning under provanställning
2020-09-26 Får arbetsgivaren ha en uppsägningstid under provanställningen?

Alla besvarade frågor (84577)