Kan man bli anklagad för vanvård av djur på grund av överviktig katt?

2020-08-31 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan man bli anklagad för vanvård av katter för att de enligt personen väger för mycket
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler

I lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter framkommer att katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 §).

I djurskyddslagen (1988:534) framkommer att djur ska behandlas väl (2 §) och ges tillräckligt med foder och vatten (3 §). Djur ska också skötas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt (4 §). Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin yrkesutövning finner anledning att anta att ett djur inte sköts i enlighet med djurskyddslagen ska denne anmäla detta till Djurskyddsmyndigheten (28 a §). Om någon allvarligt har försummat vården av ett djur kan länsstyrelsen meddela förbud att ha hand om djur (29 §).

I ditt fall

Man skulle kunna tänka sig att en katt har utsatts för vanvård om denne blivit övermatad i sådan mån att risk för kattens hälsa föreligger. Det finns dock inget uttryckligt reglerat om just denna situation utan man får i så fall göra en övergripande bedömning av kattens hälsa för att avgöra om kattens vikt utgör ett problem. Jag har dock svårt att tro att en överviktig katt kan leda till ett förbud att ha hand om djuret. Det krävs dessutom att en professionell djurhälsopersonal gör anmälan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Karolina Sundqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1179)
2020-09-30 Får jag behålla min amerikanska pension om jag avsäger mig mitt amerikanska medborgarskap?
2020-09-30 Kan arbetsgivare begära belastningsregisterutdrag?
2020-09-30 Får jag ta körkort om jag innehavt cannabis?
2020-09-30 Lawline svarar inte på skoluppgifter

Alla besvarade frågor (84702)