FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt23/10/2016

Kan man betala hyra med depositionsavgift?

Min dotter hyr en studentlägenhet i andra hand fram tills 2016-12-31.

Om hon säger upp lägenheten från den första oktober kan hon då använda depositionsavgiften till att betala hyran i 2 månader? Eller tillfaller den hyresvärden?

Depositionsavgift är betald med 14 000 kr dvs 2 månadshyror

Hoppas på snabbt svar

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte av din fråga om din dotter och hennes hyresvärd har reglerat återbetalning av depositionsavgiften särskilt i avtal, varpå jag förutsätter att det rör sig om en "vanlig" deposition i samband med hyresupplåtelse.

Depositionsavgiften är en säkerhet för hyresvärden. Den är menad att täcka skador som uppkommer på lägenheten under tiden hyresgästen nyttjar den. Ur jordabalkens 12 kap. 24 § kan vi läsa att "[Hyresgästen]... är skyldig att ersätta all skada som uppkommer genom hans vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning." Om hyresgästen då inte kan ersätta skadan, har hyresvärden depositionen att tillgodoräkna sig. Ett annat område den kan användas till är just om hyresgästen någon gång inte kan betala sin hyra. Då har hyresvärden rätt att ta den delen ur depositionen.

Just med tanke på att den huvudsakligen är en säkerhet mot skador, kan den inte användas som hyra de sista månaderna, som du undrar om här. Ifall depositionen skulle användas för hyresbetalningen och skada uppstå sista månaden, har hyresvärden inte längre någon säkerhet. Ni har självklart rätt att komma överens med hyresvärden om annat och som jag skrev i början, förutsätter jag att ni inte reglerat detta i hyresavtalet.

I annat fall ska hyresvärden återbetala hela depositionsavgiften till din dotter vid hyrestidens slut, då den inte längre har någon funktion som säkerhet.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Med vänliga hälsningar,

Anonym AnonymRådgivare