FrågaSKATTERÄTTGåvoskatt29/04/2022

Kan man beskattas för en gåva man erhållit till följd av utfört arbete?

Hej! Om jag har förstått det rätt, får man skänka gåvor i form av pengar och summan får vara hur stor som helst. Gåvan får även komma från vem som helst. Samtidigt får man jobba gratis för någon bara för att hjälpa till. Kan man inte jobba gratis och sedan senare få en gåva?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du undrar vad för (skatterättsliga) skillnader det finns mellan att få betalt för utfört arbete alternativt att erhålla en, i juridisk mening, gåva för det utförda arbetet. Svaret på din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL).

Precis som du skriver, så har Sverige sedan 2004 avskaffat gåvoskatten, vilket innebär att gåvomottagaren inte längre beskattas för gåvans värde. Detta förhållande kan utläsas ur 8 kap. 2 § IL

Däremot krävs det att värdeöverföringen uppfyller flera krav för att kunna betraktas som en ”gåva” och därmed inte vara beskattningsgrundande, d.v.s. skattefri. Dessa krav regleras inte i lagtext utan framgår av domstolsavgöranden. Det skatterättsliga gåvobegreppet består av tre krav: 

(1) det har skett en förmögenhetsöverföring, 

(2) gåvan har överlämnats frivilligt och slutligen 

(3) det ska föreligga en gåvoavsikt hos gåvogivaren. 

Förutsatt att pengarna som överförs till dig uppfyller dessa krav, kommer det alltså inte inkomstbeskattas och betraktas som en gåva. Det är alltså av ytterst vikt att pengarna som överförs faktiskt är en gåva och att det inte är en slags belöning för en prestation som du har och/eller kommer att utföra. Ifall arbete har utförts som en förutsättning för att erhålla gåvan kommer inkomsten inte betraktas som en gåva, utan snarare som ersättning för utfört arbete och därmed beskattas.

Eftersom jag inte har några omständigheter att gå på så kan jag dessvärre inte göra en ordentlig bedömning om vad som skulle gälla i scenariot du beskriver. Men så länge gåvogivaren uppfattar överföringen som en gåva och att denna sker utan att du har utfört en prestation, så bör dessa omständigheter tala för att det handlar om en gåva och följaktligen inte inkomstbeskattas.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp! Om jag har missförstått din fråga, får du gärna återkomma till oss via mejl så kan vi bedöma frågan pånytt. 

Med vänlig hälsning,

Victoria AnderssonRådgivare