FrågaPROCESSRÄTTVittna15/05/2022

Kan man behöva vittna i domstol flera gånger?

Hej jag har en fråga [Jag är osäker om jag får dela med mig], men jag har just vittnat (hört genom dörren) om en man som var berusat och hade en kniv och skrek olagliga hot mot en annan person. Jag undra bara om jag kommer att vittna en gång till och vad mannen kommer och får för straff?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att vittna
Menar du att du har varit på förhör hos polisen i en utredning, eller har du vittnat i domstol? 

Om du har varit på förhör hos polisen, och åklagaren tycker att ditt vittnesmål är relevant för rättegången, så lär du behöva vittna igen – denna gång i domstol. I Sverige är det en allmän medborgerlig plikt att vittna. Om du blir kallad till att vittna i domstol, så har du alltså en skyldighet att göra det. Om du inte infinner dig vid domstolen den dag då förhandlingen är, så kan du behöva betala pengar – så kallat ”vite” (36 kap. 7 § rättegångsbalken). Du kan även bli hämtad av polis (36 kap. 20 § rättegångsbalken). Med andra ord: blir du kallad till att vittna, så rekommenderar jag dig verkligen till att ta dig till domstolen. 

Om en dom från tingsrätten blir överklagad, så kan du behöva vittna även i hovrätten. Dock, om ditt vittnesmål spelades in med ljud och bild, så kanske du kan slippa behöva vittna igen. Anledningen är att ditt vittnesmål från tingsrätten spelas upp för domarna i hovrätten. Det kan dock skilja från fall till fall.

Olaga hot
En gärningsperson som hotar en annan person med brottslig gärning ska dömas till fängelse i högst ett år för olaga hot (4 kap. 5 § första stycket brottsbalken). Om brottet är grovt, så ska gärningspersonen dömas till fängelse i minst nio månader och högst fyra år för grovt olaga hot (4 kap. 5 § andra stycket brottsbalken). I bedömningen av om brottet är grovt, så ska domarna ta hänsyn till om gärningspersonen använt sig av vapen (exempelvis kniv). 

Din beskrivning av vad som skett är kortfattad och fattig på information. Vad straffet blir beror på många omständigheter. Därför kan jag inte med säkerhet säga vad personen i din fråga kommer dömas till. Stycket ovanför ger en fingervisning.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

PS. Här finns två länkar som är riktade till dig som är vittne: 

Johan EkstrandRådgivare