Kan man behöva betala tillbaka när man fått för mycket lön?

2020-02-17 i Fordringar
FRÅGA
Min son har tagit emot som han trodde var slutlönen, allt har skett i god tro från min son sida. Nu kommer företaget tillbaka och kräver honom på 26 000 kronor då de har betalat ut en lön för mycket samt att det har blivit fel på tidigare löner också. De säger att det inte är min sons fel och felet ligger på företagets sida. Måste han betala tillbaka summan som de kräver? Han trodde verkligen att att det var slutlönen och har använt upp pengarna
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Principen om att felaktiga utbetalningar ska gå åter

I Sverige har vi en rättsprincip som heter condictio indebiti och innebär att har (A) av misstag gjort en betalning till (B) så ska (B) betala tillbaka. Det är dock bara en utgångspunkt och det finns undantag till rättsprincipen. Principen finns inte i någon lag, men är gällande rätt från rättspraxis.

Undantag

I rättspraxis har man utvecklat några undantag när en person som fått en felaktig utbetalning inte behöver betala tillbaka. Det går dock inte att bocka av krav som måste uppfyllas från en lista, utan man måste göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall.

Utgångspunkten är dock att mottagaren är i god tro. Vet mottagaren om att hen inte skulle ha fått pengarna och därmed är i ond tro så gäller huvudregeln. Mottagaren ska också ha inrättat sig efter pengarna, med det menar man oftast att pengarna är förbrukade. Sen kan man också se till hur partsförhållandet ser ut, är det exempelvis en bank som har betalat till en privatperson är det generellt sett större chans att falla under ett undantag än om det är en privatperson som felaktigt betalat till en annan privatperson. En sista sak som oftast tas i beräkningen som dock inte är aktuellt i din sons situation är om betalaren inte själv agerar på att den felaktiga betalningen gjorts.

Ett rättsfall där detta tas upp är NJA 1958 s 475 där en 17-åring fått för mycket lön som företaget sen krävde tillbaka. Högsta domstolen beslutade då att 17-åringen inte behövde betala tillbaka och skrev i sina domskäl att vikt las bland annat vid hans tjänst och oerfarenhet tillsammans med övriga omständigheter i helhetsbedömningen.

Sammanfattningsvis så är din son i god tro och har förbrukat pengarna vilket innebär att det finns grunder som tyder på att undantag kan göras till principen condictio indebiti. Tyvärr kan jag inte säga säkert att en domstol skulle döma på det viset, men tar man in att det är just ett företag och inte en privatperson som betalat, samt att det låter som att det varit flera löner som blivit fel och en lön för mycket betalats ut i tid till att din son kunde missta det för slutlön tror jag det finns möjligheter att inte bli återbetalningsskyldig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (787)
2021-04-29 Vad kan man göra om en kund vägrar att betala?
2021-04-27 Måste jag betala en kontrollavgift ("p-bot") när jag skrivit in fel registreringsnummer i betaltjänsten?
2021-04-26 Är det möjligt att få tillbaka pengarna vid muntlig utfästelse om betalning?
2021-04-24 Måste man betala faktura med fel namn?

Alla besvarade frågor (92043)