Kan man begära ut kontoutdrag för en avliden persons konto?

FRÅGA
Hej !Kan jag som dödsbodelägare begära ut kopior på kontoutdrag, mm som ingår i bouppteckningen innan den är förrättad?M.Vänliga hälsningar en Syster utan insyn
SVAR

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Banksekretess är huvudregeln

Huvudregeln är att transaktionsuppgifterna (kontoutdragen) är skyddade i enlighet med banksekretessen, lag om bank och finansieringsrörelser, 1 kap. 10 §. Därför lämnar banken normalt inte ut kontoutdrag från tiden före det att personen avled, såvida det inte finns ett befogat behov att ta del av transaktionsuppgifterna. Det brukar förklaras så att det krävs godtagbara skäl för att banken ska lämna tillgång till uppgifterna.

Godtagbara skäl kan till exempel vara att utreda om förskott på arv delats ut eller om den avlidnes medel har använts på något otillbörligt sätt. Banken ska göra en prövning i det enskilda fallet om sekretessen kan lyftas och uppgifterna ska lämnas ut.

Dödsbodelägarna företräder dödsboet gemensamt

Eftersom dödsbodelägarna ska företräda dödsboet gemensamt krävs samtliga personers samtycke för att begära ut uppgifterna hos banken (18 kap. 1 § ärvdabalken). Detta betyder att om det finns flera dödsbodelägare utöver dig krävs även deras samtycke för att begära ut kontoutdrag. Givetvis kan dödsbodelägarna lämna en skriftlig fullmakt till en delägare att företräda dödsboet enskilt.

Dödsfallsintyg eller bouppteckning ska visas upp för banken

Praktiskt går det till så att dödsbodelägarna visar upp ett dödsfallsintyg hos banken. Dödsfallsintyget beställs hos Skatteverket, och det är endast dödsbodelägare som har möjlighet till att beställa det. Om bouppteckningen är förrättad fungerar den för att legitimera er som dödsbodelägare inför banken. Något dödsfallsintyg behövs inte om så är fallet.

Dödsbodelägarna ska göra en skriftlig framställan där behovet av att begära ut uppgifterna ska framgå, och gärna så specificerat som möjligt vad gäller exempelvis tidsperiod.

Sammanfattning

För att få begära ut uppgifterna krävs ditt samt eventuellt andra dödsbodelägares samtycke till det. Banken har rätt att neka er kontouppgifterna med hänvisning till banksekretessen.

Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen!

Med vänliga hälsningar,

Ida Zackariasson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1111)
2021-10-17 Är jag skyldig att betala min avlidne mammas skulder?
2021-10-02 När anses en bouppteckning vara avslutad?
2021-09-29 Kan jag överklaga bouppteckning för att hävda dold samäganderätt?
2021-09-29 Får en dödsbodelägare agera utan de andra dödsbodelägarnas samtycke?

Alla besvarade frågor (96481)