Kan man begära ut andras adoptionshandlingar?

2020-05-28 i Adoption
FRÅGA
Är adopterad, har jag rätt att söka min halvbrors adoptionshandlingar? Han adopterades av annan familj.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag besvarar din fråga så kommer jag att anta att det rör sig om en svensk adoption och inte en internationell vilket innebär att föräldrabalken är tillämpbar. Rör det sig om en internationell adoption så är det viktigt att också kolla i socialtjänstlagen som innehåller kompletterande bestämmelser.

Föräldrabalken = FB

Offentlighets- och sekretesslagen = OSL

Du som är adopterad har rätt att få veta det av dina föräldrar så snart dem anser att det är lämpligt (4 kap. 23 § FB). Denna regel är däremot inte förenad med någon sanktion, vilket innebär att om dina föräldrar skulle välja att undanhålla informationen om att du är adopterad så följer inga konsekvenser av lag.

I Sverige är huvudregeln att all den offentliga förvaltningen ska gå att granska. Detta är offentlighetsprincipen. Vissa uppgifter som är känsliga behöver däremot hållas hemliga. I socialtjänsten är huvudregeln istället sekretess när det gäller uppgifter om en persons personliga förhållanden. Men kan man visa att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående lider men av detta så kan man få ut uppgifter (26 kap. 1 § OSL). Det innebär att du kan pröva att få ut uppgifterna om din halvbror men du måste då kunna bevisa att detta inte kommer att påverka din halvbror eller någon i hans närhet negativt, då det är känsliga uppgifter.

Som adopterad har du rätt att begära uppgifter om din adoption när du är myndig, om det är av betydelse för att du ska kunna få vetskap om vilka dina biologiska föräldrar är (26 kap. 8 § OSL). Det betyder att din halvbror kan begära ut sina uppgifter utan att man ser till om detta skulle resultera i att någon lider men av det.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Sammanfattningsvis så kan jag säga att om din halvbror själv begär ut uppgifterna så ska han få ut dem utan någon bedömning av om någon kan lida av det. Vill du få ut uppgifterna så måste du visa att ingen kommer att lida av att uppgifterna görs tillgängliga för dig och att de har offentliggjorts till någon som inte är den adopterade.

Vänligen,

Kajsa Svensson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (569)
2020-12-31 Har bortadopterat barn arvsrätt efter biologisk förälder?
2020-12-31 Uppgifter om adoption
2020-12-28 Kan ett bortadopterat barn ärva biologiska syskon?
2020-12-26 Kan jag hitta information om mina biologiska föräldrar?

Alla besvarade frågor (88084)