Kan man begära skadestånd av Kronofogden för dröjsmål?

Kan man begära Skadestånd av Kronofogden för Dröjsmål??

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kronofogdemyndigheten har en serviceskyldighet som innebär att de måste vara tydliga i handläggningen av ditt ärende (6 § förvaltningslagen). Ditt ärende ska som huvudregel handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § förvaltningslagen). Artikel 6 och 13 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna tillförsäkrar den enskilde ett skydd mot oskäliga handläggningstider (För EKMR klicka här och bläddra ner till artikel 6 och 13). Om handläggningen hos myndigheten tar oskäligt lång tid kan detta anses utgöra fel eller försummelse av myndighetens skyldigheter enligt lag.

Vad som sagts innebär att om du lider ekonomisk skada på grund av en fel eller försummelse i myndighetsutövning kan du få ersättning för de skadorna (2 kap. 2 § och 3 kap. 2 § skadeståndslagen). Myndigheten kan också bli skadeståndsskyldig om den lämnat felaktiga upplysningar eller råd om det med hänsyn till omständigheterna finns särskilda skäl (3 kap. 3 § skadeståndslagen). Skadeståndets omfattning är alla sådana kostnader som du haft som varit direkt hänförliga till felet från myndighetens sida. Deras fel i myndighetsutövning ska alltså vara skäligen kopplad (adekvat kausalitet) till dina kostnader för att du ska få skadestånd. Du har lagt dina pengar på sjukhusbesöket och har därför hamnat efter med räkningar i Sverige, det är en sådan koppling.

Det kan anses vara givet att slutfakturan på en kostnad ska bifogas i en ansökan om ersättning för den kostnaden. I det fall en sådan inte bifogats så är det rimligt att myndigheten vill få in den uppgiften så snart som möjligt. Av frågan framgår inte detaljerna i hur lång tid det tagit hittills, vilken upplysning du fått av Kronofogdemyndigheten i samband med ärendet eller vad du bifogat i din ansökan. Handläggning av ett ärende kan ibland ta flera månader eller upp emot ett år i vissa fall, det beror just helt på omständigheterna i det enskilda fallet. Kan du bevisa att dröjsmålet varit oskäligt eller handläggningen felaktig kan Kronofogdemyndigheten bli skadeståndsskyldiga.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadestånd utanför kontraktsförhållande? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000