FrågaFAMILJERÄTTBodelning04/07/2018

Kan man begära bodelning efter fyrtio år?

Kan man begära bodelning efter fyrtio år?

Lawline svarar

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först vill jag säga att det beror på om ni var sambor eller gifta då olika regler gäller. Eftersom det inte framgår i din fråga om ni var sambor eller gifta så tänkte jag förklara vad som gäller i båda fallen.

Om ni var sambor
Regler sambor finns i sambolagen.

En begäran om bodelning ska framställas senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde (8 § sambolagen). Man har alltså ett år på sig att begära bodelning.

Om ni var sambor kan du alltså inte begära bodelning eftersom mer än ett år har gått.

Om ni var gifta
Regler äktenskap finns i äktenskapsbalken.

Som utgångspunkt finns ingen tidsgräns för när man kan begära bodelning (det går att utläsa ur 9 kap 4 § äktenskapsbalken). Det ska dock tilläggas att trots att lagen inte sätter en tidsgräns för när man kan begära bodelning har högsta domstolen i vissa fall bedömt att det har gått för lång tid. Högsta domstolen har då utgått från att den ena parten genom sin passivitet har "förklarat sig nöjd" och därmed givit upp sitt anspråk. I de fall högsta domstolen bedömt att det gått för lång tid för att begära bodelning har det rört sig om 20 år eller mer.

Om ni var gifta kan du alltså begära bodelning efter 40 år då lagen inte sätter upp en tidsgräns. Det ska dock påpekas att det då kan ha gått för lång tid och att du får anses ha "förklarat dig nöjd" genom att vara passiv och inte begära bodelning på 40 år.

Hoppas du fått svar på din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Hittade du inte det du sökte?