Kan man avtala om längre uppsägningstid än vad LAS anger?

FRÅGA
Hej! Jag skall börja på ett nytt jobb i en klätterhall, är osäker på hur jag kommer att trivas och tittade därför närmare på uppsägningstiden. Enligt avtalet är min uppsägningstid oavsett längden jag jobbat 3 månader. Stämmer verkligen detta? Är inte uppsägningstiden 1 månad fram till då jag arbetat ett år då den övergår till 2 månader?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör uppsägningstider, vilket regleras i lagen om anställningsskydd (LAS) samt i det eventuella kollektivavtal som finns på din arbetsplats. Genom ett eventuellt kollektivavtal kan frågan om uppsägningstid regleras särskilt. Om uppsägningstiderna har reglerats genom kollektivavtalet gäller dessa uppsägningstider alltid framför de uppsägningstider som framgår av LAS. Om din nya arbetsplats inte har kollektivavtal gäller reglerna i LAS fullt ut.

Enligt huvudregeln i 11 § LAS gäller en minsta uppsägningstid om en månad för både arbetstagaren och arbetsgivaren. I takt med att anställningen fortlöper ökar successivt den uppsägningstid som arbetstagaren har rätt till. I 2 § andra stycket LAS sägs att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt LAS. Att arbetstagaren genom ett enskilt anställningsavtal tar på sig en längre uppsägningstid än vad som annars hade följt av LAS har i praxis och i förarbetena till lagen dock inte ansetts innebära att arbetstagarens rättigheter upphävs eller inskränks. Det är således fullt möjligt att ingå ett bindande anställningsavtal där du som arbetstagare åtar dig en längre uppsägningstid än vad som följer av LAS.

Bedömning och råd i ditt fall

Slutsatsen i ditt fall blir att den avtalade uppsägningstiden på tre månader gäller, oavsett om det följer av ett kollektivavtal eller av ett enskilt anställningsavtal mellan dig och arbetsgivaren.

Det är dock viktigt att komma ihåg att anställningsavtal går att ändra i efterhand, om både du och arbetsgivaren kommer överens om detta. Du kan därför alltid prata med din arbetsgivare och se om arbetsgivaren kan tänka sig att i efterhand ändra den uppsägningstid som ni kommit överens om i anställningsavtalet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1411)
2020-01-25 Kan man bli uppsagd vid övergång av verksamhet?
2020-01-25 Turordning vid uppsägning pga. arbetsbrist - Beräkning av anställningstid, m.m.
2020-01-21 Saklig grund för uppsägning och diskrimineringsgrunderna
2020-01-18 Kan chefen tvinga mig att medverka till lagbrott?

Alla besvarade frågor (76554)