Kan man avtala om längre uppsägningstid?

FRÅGA
Jag har en anställning i ett svenskt företag sedan mindre än ett år där det personliga avtalet anger en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader. Kollektivavtal gäller inte. Är denna tid tvingande om jag säger upp mig eller kortare enligt LAS? Kan LAS köra köra över det personliga avtalet i denna fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om uppsägningstid och möjligheten att frångå tvingande regler finns i lagen om anställningsskydd (LAS). Enligt LAS bestämmelser gäller minst en månads uppsägningstid. Därefter ökar arbetstagarens uppsägningstid i takt med hur länge hen varit anställd (11 § LAS). LAS är en skyddslagstiftning för den anställde, innebärande att ett avtal är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarens rättigheter enligt LAS (3 § LAS). Det stadgade innebär att det inte är möjligt att avtala om kortare uppsägningstid för arbetsgivaren.

Att avtala om längre uppsägningstid, såväl för arbetsgivaren som arbetstagaren, ses enligt praxis och förarbetena till LAS inte som att arbetstagarens rättigheter upphävs eller inskränks. LAS har ett skyddssyfte, i grund och botten med syftet att arbetstagaren ska vara trygg i att behålla sin anställning. I tryggheten innefattas inte att ha möjlighet att lämna arbetsplatsen tidigare än vad det avtalats om. Det innebär att det är fullt möjligt att ingå ett bindande avtal med en längre uppsägningstid än vad som följer av LAS. I ditt fall har det ingåtts ett avtal om en ömsesidig uppsägningstid om sex månader; sett till att uppsägningstiden gäller åt båda hållen kan det å min mening inte argumenteras heller för att avtalet skulle vara oskäligt.

Sammanfattningsvis och som svar på din fråga så kan LAS "köras över" av det personliga anställningsavtalet i denna fråga. Har ni avtalat om sex månaders ömsesidig uppsägningstid gäller det. Det är däremot fullt möjligt att i efterhand komma överens om annat; du kan kontakta din arbetsgivare och se om ni kan komma överens om att du lämnar arbetsplatsen tidigare än vad ni avtalat om. Det finns det inget hinder mot.

Om du behöver vidare hjälp från en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96504)