Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?

Har arbetsgivaren rätt att stänga av en anställd utan lön om den inte är vaccinerad mot covid? Andra åtgärder borde kunna räknas, som att ha visir och munskydd ( dvs samma utrustning som personal har vid vård av covid patient. Om den utrustningen bedöms tillräcklig för att skydda personalen mot smitta borde den också vara tillräcklig för att skydda patient mot personalen)?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inga särskilda bestämmelser som reglerar avstängning pga. att man ej har vaccinerat sig i lagen om särskilda begräsningar för att minska spridning av sjukdomen covid-19 (Covid-19 lagen). Det innebär att man istället får vända sig till lagen om anställningsskydd (LAS).

Av 34 § LAS framgår att avstängning endast blir aktuellt ifall det föreligger tvist om en uppsägnings giltighet och det finns särskilda skäl för avstängning. Avstängning får således enbart ske medan tvist pågår om en uppsägning är giltig. Under den här tiden ska en arbetsgivare ha rätt till lön och andra förmåner. Det är alltså inte tillåtet att stänga av en anställd utan lön.

Just nu gäller inget tvång att vaccinera sig. Det är upp till varje individ även om det finns en rekommendation att göra så. Det kan därför inte heller utgöra särskilda skäl att avstänga någon att den personen inte har vaccinerat sig.

För att svara på din fråga får alltså en arbetsgivare inte stänga av en anställd utan lön för att den inte är vaccinerad mot covid.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von GohrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000