FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 04/03/2022

Kan man avsluta sitt vikariat tidigare och vad har kollektivavtalet för betydelse?

vad gäller om jag har ett vikariat till 31/8-22 men har fått erbjudande om en fast tjänst på annan arbetsplats, och det står i kontraktet enligt kollektiv avtal? jag är medlem i Unionen

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga behöver vi kika i Lagen om anställningsskydd (LAS). Vissa arbetstagare omfattas inte av LAS, t.ex. om man är VD, familjemedlem till arbetsgivaren eller att anse som en uppdragstagare (t.ex. att man fakturerar arbetsgivaren för sitt arbete) (1 § LAS). Jag utgår dock från att du är arbetstagare enligt LAS och därmed omfattas av reglerna.

Ett vikariat kan som huvudregel inte avslutas i förtid

Ett vikariat är en tidsbegränsad anställning och kan som utgångspunkt inte sägas upp i förtid. Däremot kan man komma överens om en uppsägningstid som gäller. Det framgår i din fråga att du har vikariatet till och med 31/8 och om det inte finns någon uttrycklig bestämmelse om uppsägningstid vilket innebär att du som huvudregel behöver arbeta fram tills att vikariatet avslutas. Du kan dock komma överens med din arbetsgivare om att anställningen ska avslutas i förväg.

Andra rättsliga vägar att avsluta ett vikariat

Om det inte inskrivits något i anställningsavtalet om rätt till uppsägningstid gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas. Detta innebär att man som arbetstagare är tvungen att följa det avtal man tackat ja till och arbeta under hela perioden. Gör man inte det kan man riskera att få betala skadestånd till arbetsgivaren.

Ett vikariat kan dock avslutas på andra grunder. Exempelvis finns det bestämmelser i avtalslagen som anger att ett avtal blir ogiltigt om det tillkommit på oskäliga grunder (se 3 kap. avtalslagen). Detta kan vara t.ex. att man har blivit lurad eller hotad att ingå avtalet. Av din fråga framgår inte att det har skett något sådant och det borde som huvudregel vara svårt att få till stånd en ogiltigförklaring av ditt anställningsavtal om det inte har varit några ovanliga omständigheter vid avtalets ingående. Du har även rätt att frånträda din anställning om din arbetsgivare har åsidosatt sina åligganden mot dig, t.ex. genom att inte betala ut din lön (4 § LAS).

Ditt kollektivavtal och reglernas semidispositivitet

Reglerna i LAS är vad som kallas semidispositiva, vilket innebär att vissa avvikelser från lagen får göras genom ett kollektivavtal (2 § LAS). Du nämner att det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och att du är medlem i Unionen. Det framgår dock inte om det är Unionen som tecknat kollektivavtalet med din arbetsgivare. Jag skulle därför rekommendera dig att kontakta din fackförening och kika med dem vad som gäller – de har koll på om du har några ytterligare rättigheter enligt ditt kollektivavtal som inte följer av LAS.

Mitt råd till dig

Min rekommendation är att prata med din arbetsgivare och se över om ni kan komma överens om att du får avträda anställningen tidigare. I många fall är arbetsgivare villiga att gå med på detta då man kanske inte vill ha kvar en anställd som inte är intresserad av att jobba där längre. Notera dock att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att gå med på det. Jag skulle även rekommendera dig att kontakta Unionen för att se vilka möjligheter du har enligt ditt kollektivavtal, det kan finnas bestämmelser som i detta som avviker från de i LAS.

Jag hoppas du fått svar på din fråga, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen!

Med vänliga hälsningar,

Evelina OlssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?