Kan man avskeda utan grund och sedan vägra berätta varför?

FRÅGA
Jag har just blivit avskedad på mitt arbete. Jag är anställd som timanställd och har därför inga fasta timmar jag ska jobba. Har jobbat i över 1,5 år och även fått befordran. Vid chefsbyte har jag nu blivit avskedad, jag får heller inte reda på anledningen. Jag vet med mig att jag inte gjort något fel utan tvärtom att jag påpekat allvarliga fel som de nya cheferna gjort. Min fråga är, har du rätt att avskeda mig utan grund och sen vägra berätta anledning? Och kan jag anmäla cheferna någonstans för grov misskötsel av arbete och maktmissbruk?Mvh
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att besvara din fråga med hjälp av reglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Jag kommer dessutom att utgå från att du är tillsvidareanställd då detta är huvudregeln (LAS 4 § första stycket).

När får någon avskedas?

Du får avskedas om du grovt åsidosatt dina åligganden mot din arbetsgivare (LAS 18 § första stycket).

Vad som är "grovt åsidosättande" beror på din ställning. Har du exempelvis kommit berusad till arbetsplatsen så är det ett grovt åsidosättande om du arbetar som lastbilschaufför, medan det är mindre grovt om du arbetar i butik. Har du agerar på ett sätt som kan skada arbetsgivaren (exempelvis genom att lämna hemlig information till en konkurrent, stulit från arbetsgivaren eller grov arbetsvägran) kan det också vara ett grovt åsidosättande.

Eftersom du skriver att du inte gjort något fel utgår jag då från att ett grovt åsidosättande av dina åligganden mot din arbetsgivare inte skett.

Hur ska avskedande ske?

Ett avskedande ska vara skriftligt. Det ska också innehålla information om vad du ska göra ifall det skulle vara så att du vill ogiltigförklara avskedandet eller begära skadestånd. Arbetsgivaren har här en skyldighet att uppge anledningen till avskedandet om du begär detta (LAS 19 §).

Du ska ha blivit underrättad om avskedandet minst en vecka i förväg. Om du är fackligt organiserad ska arbetsgivaren samtidigt ha varslat den lokala arbetstagarorganisationen som du tillhör (LAS 30 § första stycket).

Vad kan du göra nu?

Har du blivit avskedad på grund av omständigheter som inte ens skulle ha räckt till för en giltig uppsägning, ska avskedandet förklaras ogiltigt om yrkar detta (LAS 35 § första stycket).

Kraven för en giltig uppsägning är lägre än kraven för ett giltigt avskedande, men att endast påpekat allvarliga fel till arbetsgivare är inte en giltig grund för uppsägning.

Eftersom det verkar som din arbetsgivare brutit mot flertalet bestämmelser i LAS ska din arbetsgivare betala lön och andra anställningsförmåner som du har rätt till och dessutom ersättning för den skada som du orsakat av. Detta skadestånd avser både ersättning för förlusten som uppkommit för dig och ersättning för kränkning (LAS 38 §).

För att ogiltigförklara uppsägningen ska du meddela din arbetsgivare senast två veckor från avskedandet, har du dock inte fått sådan information av arbetsgivaren om vad du ska göra ifall du skulle vilja ogiltigförklara kan du meddela arbetsgivaren senast en månad efter avskedandet (LAS 40 §).

För att kräva skadestånd ska du meddela arbetsgivaren om detta inom fyra månader från avskedandet (LAS 41 §).

Har det gått längre tid så har du förlorat din rätt att kräva ovanstående (LAS 42 §).

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar

Henrik Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll