Kan man avskeda en medarbetare som begår en brottslig gärning utanför arbetet?

Kan man avskeda en medarbetare som begår en brottslig gärning utanför arbetet

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga är att det kan vara saklig grund för uppsägning (7 § lagen om anställningsskydd) (LAS). Det är dock tveksamt om det också skulle vara tillräckligt för ett avskedande (18 § LAS). Ett avskedande är i LAS reserverat åt de allra grövsta åsidosättandena av centrala avtalsförpliktelser som till exempel, misshandel av arbetsgivaren, förskingring av pengar på arbetsplatsen eller illojal konkurrens (dvs. att du jobbar åt arbetsgivaren och konkurrerar med denna samtidigt). En brottslig gärning som sker utanför arbetet torde alltså inte vara att anse som tillräckligt allvarlig för ett avskedande. Dock kan en ev. uppsägning istället komma att bli aktuell.

Vanligen är det så att brottsliga gärningar utanför anställningen endast utgör saklig grund för uppsägning under särskilda omständigheter. Som grundregel måste arbetsgivarens förtroende för den anställde allvarligt ha skadats. Denna bedömning är något som måste göras från fall till fall med utgångspunkt i de aktuella omständigheterna som föreligger.

Omständigheter som man bör ha i åtanke är bland annat om arbetsgivarens anseende utåt skadas av att ha kvar den anställde. Vid ett mycket grovt brott är detta inte uteslutet och bedömningen här torde ju sannolikt också variera från bransch till bransch. Vidare kan övrig personal beaktas, hur påverkas dessa av att en person som begått ett brott (eventuellt grovt) får behålla sin anställning? Brottets eventuella anknytning till tjänsten (även om den är minimal) kan också ha betydelse. Handlar tjänsten om ekonomiska sysslor torde alla former av ekonomisk brottslighet tala för att en uppsägning kan ske, medan ett våldsbrott inte alls har samma anknytningen (och således tala mot en uppsägning). Har brottet skett i arbetsgivares lokaler eller mot någon anställd eller närstående är detta också något som kan beaktas i sammanhanget.

Det finns i dock all anledning att poängtera att det svenska anställningsskyddet i LAS är mycket starkt. Det torde således knappast bli aktuellt att i normalfallet säga upp en medarbetare som begått ett mindre grovt brott helt utan anknytning till tjänsten. Slutsatsen blir dock att man kan säga upp en medarbetare som begår en brottslig gärning utanför tjänsten men att avvägningen av arbetsgivarens intresse för uppsägning kontra arbetstagarens intresse att få behålla sitt jobb alltid bör göras med viss försiktighet.

Hoppas du känner att du fått ett bra svar på din fråga!

Sebastian NäslundRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000