Kan man avsätta talmannen?

2020-12-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Är det möjligt att avsätta talmannen? Dvs. inte genom den normala processen som kommer efter varje riksdagsval.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Talmannen väljs efter varje val av riksdagens ledamöter och det är hens uppdrag att leda riksdagens arbete. Talmannen väljs för en valperiod i taget, dvs efter ett riksdagsval fram till nästkommande riksdagsval. Det är inte möjligt att avsätta talmannen genom riksdagsbeslut under tiden fram till nästa riksdagsval. När ett nytt riksdagsval hållits väljer riksdagens ledamöter en ny talman.

Det är alltså inte möjligt att avsätta talmannen, utan hen väljs till ämbetet för en hel valperiod i taget. Nuvarande talman har alltså valts för valperioden 2018-2022. Det kan dock vara värt att nämna att talmannen har möjlighet att på eget bevåg lämna sitt uppdrag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Vill du läsa mer om talmannen och hens arbete kan du besöka riksdagens hemsida.

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1278)
2021-04-12 Krävs samtycke till behövlig vård från båda föräldrarna för att LVU inte ska tillämpas?
2021-04-08 Vad gäller kring rätt till hemtjänst för äldre?
2021-04-05 Svarar Lawline på studenters skolfrågor?
2021-04-01 I vilken kommun röstar den som är långtidsintagen på fängelse?

Alla besvarade frågor (91294)