FrågaARBETSRÄTTUppsägning och avskedande 01/10/2018

Kan man avbryta sin anställning under uppsägningstiden?

Jag har sagt upp mig från mitt jobb på XX då jag blivit erbjuden en tjänst på mitt gamla jobb, och för att jag inte tycker att jag har blivit välkomnad på det sättet jag hade hoppas på och jag trivs inte med jobbet. Jag har bara jobbat 5 pass på XX och skrev på kontraktet för 1,5 veckor sedan. Min uppsägningstid är på 1 månad och jag har 18 pass kvar men jag vill inte gå tillbaka till jobbet alls, alltså inte gå under uppsägningstiden. Smsade om mitt beslut till min arbetsgivare och hon skrev att om jag inte kommer på mina pass under uppsägningstiden så gör jag ett lagbrott med höga böter som straff. Stämmer det som hon säger? Och hur höga är böterna isf? Vad ska jag göra? Kan jag skita i att gå tillbaka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har i din fråga anonymiserat arbetsplatsens namn till "XX".

Vilken typ av anställningsavtal?

För att besvara eventuella frågor kring din anställning, behöver vi först klargöra vilken typ av anställningsavtal du har. Det är vanligt att man inom restaurangbranschen använder sig av kollektivavtal, och i sådana fall är det kollektivavtalets villkor man ska se till i första hand.

För att ta reda på vilken typ av anställningsavtal du har, behöver du helt enkelt kolla på avtalet du fick från din arbetsplats. Om du är anställd genom ett kollektivavtal ska det finnas en hänvisning till kollektivavtalet i ditt avtal. Det kan under någon punkt stå exempelvis "Villkor gäller enligt…" och så namnet på kollektivavtalet.

Om det inte finns en sådan hänvisning, måste ditt anställningsavtal vara betydligt fylligare, eftersom alla villkor för din anställning i så fall måste framgå direkt på det fysiska pappret.

Om du inte är anställd genom ett kollektivavtal, är det istället reglerna i Lagen om anställningsskydd (LAS) som vi ska titta på.

Vilken typ av anställning?

Vilken anställningsform du har påverkar hur lång din uppsägningstid är. Anställningsformen står på ditt anställningsavtal. Du kan exempelvis vara anställd på provanställning (som klassas som tidsbegränsad anställning) eller tillsvidareanställning. En anställning är alltid som huvudregel en tillsvidareanställning. Det betyder att om inte din arbetsgivare har nämnt något annat, är du tillsvidareanställd (fast anställd).

Hur lång uppsägningstid har man?

Som provanställd har man ingen uppsägningstid enligt Lagen om anställningsskydd, vilket innebär att både du och din arbetsgivare kan avsluta din anställning när som helst (LAS 6 §). Om din arbetsgivare inte vill förlänga din anställning från provanställd till tillsvidareanställd, är de skyldiga att berätta för dig om det minst två veckor i förväg (LAS 31 §).

Tänk dock på att om du har ett kollektivavtal, kan reglerna gällande provanställning i ditt avtal vara annorlunda än de som framgår av lagen. Som jag nämnde tidigare ska du alltid se till ditt kollektivavtal i första hand, om du är anställd enligt ett sådant. Arbetsgivaren kan genom kollektivavtal avtala om en uppsägningstid även då du är provanställd.

Om du har en tillsvidareanställning, det vill säga en fast anställning, har du enligt lagen en månad uppsägningstid (LAS 11 §). Man kan också avtala om länge uppsägningstid. Eftersom din chef i det här fallet skrev att du har en månad uppsägning, är det troligtvis det ni har avtalat om enligt ditt anställningsavtal.

Vad gäller under uppsägningstiden?

Under uppsägningstiden har du som arbetstagare ingen rätt att avsluta din anställning förrän uppsägningstiden är slut. Det stämmer alltså, precis som din chef säger, att du gör dig skyldig till ett avtalsbrott om du inte dyker upp på ditt jobb under uppsägningstiden.

Det stämmer också, som din chef nämner, att företaget kan kräva ett skadestånd från dig om du avslutar din anställning innan din uppsägningstid är slut (LAS 38 §). En förutsättning för att du ska bli skadeståndsskyldig, är att arbetsgivaren lider en ekonomisk skada till följd av att du slutat i förtid. Arbetsgivaren måste då kunna bevisa att någon skada överhuvudtaget uppkommit, samt att skadan beror just på att du inte fullföljde din anställning under uppsägningstiden. Att du kan bli skadeståndsskyldig innebär dock inte att arbetsgivaren har rätt att hålla inne din lön. Det är därför svårt att svara på exakt hur stort skadeståndsbelopp du eventuellt kan bli krävd på.

Min rekommendation

Det jag rekommenderar dig att göra är att försöka prata med din chef en gång till. Berätta för din chef att du inte trivs på jobbet. Om din chef inte går med på att korta ner din uppsägningstid, kan du antingen vända dig till en högre chef inom företaget (exempelvis regionschef eller liknande), eller till företagets HR-avdelning som ska hjälpa dig vid sådana här situationer. Jag föreslår alltså att du försöker komma överens med någon chef på företaget och kanske hitta en lösning på situationen. Förhoppningsvis kan de gå med på att förkorta din uppsägningstid.

Hoppas att du fick svar på din fråga! Är det något mer du undrar är du välkommen att antingen ställa en ny fråga, eller lämna en kommentar här nedan, så försöker jag besvara den så fort jag kan.

Vänliga hälsningar,

David EkenbergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?