FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis20/09/2022

Kan man återfå vapenlicens efter återkallelse på grund av sjukdom

Fick en hjärnblödning för 3 år sen. Miste efter sen vapen och körkort. Undersöktes med Esterman och överläkaren sa att mitt fel va väldigt litet så han trodde att jag skulle få tillbaka mina vapen. Polisen sa nej. Överklaga till förvaltningsrätten Karlstad. Dom sa nej. Överklaga till Göteborg. Dom sa nej. Överklaga till högsta Domstol. Dom sa nej. Om man läser vapenlagen står det inget om att syn skulle va en anledning att ta av någon vapen. min fråga är om det finns något sätt för mig att få mina vapen tillbaka ? Jag har aldrig begått något brott eller något annat olagligt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du önskar att få tillbaka din vapenlicens efter att ha fått den återkallad strax efter din hjärnblödning. 

För att besvara din fråga kommer jag redogöra för olika medicinska grunder man kan återkalla en vapenlicens under samt översiktligt redogöra för dina förutsättningar att begära rättelse av myndighetens beslut att dra in din vapenlicens. 

Din fråga regleras i förvaltningslagen (FL) och vapenlagen (VL). 

Av 6 kap. 1 § d punkten VL framgår att Vapenlicens får återkallas av polismyndigheten om “det annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet”. Sådan skälig anledning kan vara att innehavaren drabbats av neurologiska sjukdomar eller grava synfel. Av 6 kap. 6 § VL framgår att en läkare som bedömer att en patient är olämplig att inneha skjutvapen ska anmäla detta till polismyndigheten, vilket troligtvis är det som skett strax efter din hjärnblödning. 

Tyvärr kan jag inte ge ett exakt svar på grund av att jag inte känner till din sjukdomsbild men av ovan framgår att en vapenlicens får dras in vid grava synfel eller andra neurologiska sjukdomar. Det är en läkare som gör denna bedömningen. 

När polisen har fattat ett beslut om att dra tillbaka din licens fattas ett s.k förvaltningsrättsligt beslut. En myndighet ska ändra sitt beslut om det framkommer omständigheter som gör det ursprungliga beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende (38 § FL). Vad som räknas som “ny omständighet” får bedömas utefter de omständigheter som framkommer av det ursprungliga beslutet. Sammanfattningsvis måste det vara en omständighet som myndigheten inte tidigare beaktat eller att någon information var felaktigt. 

Du kan inte överklaga polismyndigheten beslut igen då högsta domstolen är högsta instans i dessa processer vari du fått avslag. Du måste istället komplettera ditt ärende med en ny omständighet som i väsentlig grad påverkar beslutet och som inte prövats tidigare.

Sammanfattning

En vapenlicens kan återkallas med hänvisning till neurologiska sjukdomar och grava synfel. En läkare som bedömer att någon är olämplig att inneha vapen har en skyldighet att anmäla detta till polisen. Om du anser att polismyndigheten har grundat sitt beslut att återkalla din vapenlicens på en felbedömning av läkare eller att din sjukdomsbild förbättrats från perioden då din licens återkallas ska du kontakta polismyndigheten och komplettera med den informationen alternativt begära rättelse. Polismyndigheten ska ändra sitt beslut om det tillkommer nya omständigheter som inte tidigare prövats.  

Om du önskar att få hjälp med att kontakta polismyndigheten och gå vidare i ditt ärende är du välkommen att kontakta mig på: andreblomquist@lawline.se 

Hoppas du fick svar på din fråga, 

MVH 

André BlomquistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”