Kan man ärva sin förälders make?

2019-02-02 i Arvsordning
FRÅGA
Hej. Min far gifte om sig innan han dog för många år sedan. Han fick inga fler barn med nya frun och hon har inga andra barn. Hon har heller inga släktingar kvar i livet. Har jag någon rätt att ärva henne när hon går bort? Hon fick ju halva arvet efter min far.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga utgår jag ifrån Ärvdabalken (ÄB) som reglerar just fördelningen av arv.

Vem ärver den delen som frun ärvde efter din far?

Eftersom din pappa och hans fru var gifta makar, ärvde hon honom efter hans död (ÄB 3 kap. 1 §). Den "del" som hon då ärvde, ska efter hennes död "gå tillbaka" till din fars arvsordning, det vill säga dig som är hans barn och dina eventuella syskon. Jag förtydligar med ett räkneexempel nedan.

När din far dog, gjordes en bodelning utifrån vilken man fördelade makarnas gemensamma tillgångar på hälften. För enkelhetens skull säger vi att det fanns 1 miljon kronor att dela på, vilket blir att det tillfaller 500 000 kr per make, dvs. din far och hans fru. Din fars 500 000 kr fick hans fru ärva. Hon har därför en miljon kronor totalt, men 1/2 av det kommer egentligen från din far. Denna andel (1/2) ska, när frun går bort, "gå tillbaka" till din fars arvsordning och fördelas där. För att förtydliga: innan man börjar dela upp fruns kvarlåtenskap (de tillgångar hon efterlämnade) efter hennes död, plockar man först ut 1/2 som är din fars, och sen gör man fruns uppdelning. Det belopp din far efterlämnade till frun ska inte fördelas mellan hennes egna arvingar, med andra ord.

Nu utgick jag, i mitt räkneexempel, från att de tillgångar som fanns vid din fars död delades på hälften mellan honom och hans fru (därav är det 1/2 som går tillbaka till din fars arvsordning). Kanske hade din fars fru någon tillgång som inte skulle tas med i bodelningen, eftersom den utgjorde enskild egendom. Exempel på sådan tillgång kan vara en sommarstuga som man har ärvt med förbehåll om att den inte ska tas med i en eventuell, framtida bodelning. Det jag vill säga med detta är att kvotdelen som ska tillbaka till er kan vara olika - ibland är det hälften (1/2), men ibland kanske din pappas tillgångar bara utgjorde exempelvis en femtedel av det hans fru faktiskt ägde, och då är det inte 1/2 som ska tillbaka till er, utan 1/5. Man följer alltså den kvotdelen som gällde vid tidpunkten för bodelningen.

Kan du ärva din fars fru?

I första hand ska barn till den avlidne ärva (ÄB 2 kap. 1 §). Du skriver att din fars fru inte hade några barn. Nästa steg i arvsordningen är att hennes föräldrar, syskon och syskonbarn ska ärva (ÄB 2 kap. 2 §). Finns inga sådana i livet, går man vidare till mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder och farbröder (ÄB 2 kap. 3 §).

Lever ingen av dessa, ska hennes arv tillfalla dig och dina eventuella syskon, eftersom hon då bara har levande arvingar på sin avlidna makes sida. Det är alltså först när ingen av de ovan nämna släktingarna lever, som fruns arv kan tillfalla dig och dina eventuella syskon (ÄB 3 kap. 8 §).

Sammanfattning

Den del som kom från din far vid bodelningen ska, när din fars fru avlidit, gå tillbaka och fördelas mellan dig och dina eventuella syskon. För att ni också ska få ärva hennes del efter hennes död, krävs att ingen av hennes ovan nämnda arvingar/släktingar är vid liv. I så fall tillfaller alltså allt hon efterlämnar dig och dina eventuella syskon.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga - om inte, är du välkommen att kommentera här nedan så försöker jag besvara din kommentar så snart jag kan.

Vänligen,

Viktoria Wnuk
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1216)
2019-08-22 Hur ska ett arv fördelas mellan arvlåtarens syskonbarn?
2019-08-21 Hur fördelas arvet när en efterarvinge har avlidit innan efterlevande make?
2019-08-17 Fördelning av arv
2019-08-16 Kan dödsbon ärva?

Alla besvarade frågor (72228)