Kan man ärva sin "fasters man"?

2019-06-28 i Arvsordning
FRÅGA
Ärver jag och min bror “vår fasters man" som nu gått bort ? De var gifta, hon gick bort -92.De hade inga barn."Fasters man" har inga syskon( inga barn)eller föräldrar i livet. På vår fasters sida är det inga kvar , mer än min mamma .Det var två syskon min pappa och faster .
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras i ärvdabalken (ÄB). Det framgår inte av frågan om det finns något testamente och jag kommer därför i mitt svar utgå från att det inte finns något testamente.

Den legala arvsordningen

När någon avlider och det inte finns något testamente utgår man från den legala arvsordningen som finns lagstadgad. I första hand är det barn och barnbarn som ärver, så kallade bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Om sådana inte finns, vilket är fallet här, är det föräldrar, syskon och syskonbarn som ärver (2 kap. 2 § ÄB). Nu finns inte heller dem i livet och då går man vidare och tittar på om det finns farföräldrar eller morföräldrar i livet (2 kap. 3 § ÄB). Om inte de lever tittar man på om det finns fastrar, mostrar, morbröder och farbröder i livet och om det gör de så ärver dem (2 kap. 3 § andra stycket ÄB). Arvsrätten stannar där och kusiner kan alltså inte ärva. Finns inga av dessa i livet kan ingen annan ärva (2 kap. 4 § ÄB). Som huvudregel går då pengarna till allmänna arvsfonden om det inte finns några arvingar (5 kap. 1 § ÄB). Det finns dock en möjlighet för arvingar efter den först avlidne maken att ärva den sist avlidne maken om den sistnämnde inte har några arvingar i livet (3 kap. 8 § ÄB).

Er situation

Som huvudregel är det blodsband som är avgörande för om man har arvsrätt eller inte. Men det finns en undantagsregel som säger att om inga arvingar finns kan arvingarna efter den först avlidne maken få ärva istället för att pengarna går till allmänna arvsfonden. I er situation är denna regel tillämplig om det inte finns några mor- eller farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder eller farbröder i livet.

Hoppas detta var till hjälp för dig

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73722)