FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTArvsordning02/12/2019

Kan man ärva farbrors make

Hej!

Ärver jag min fars brors hustru.

Hon har inga barn eller andra levande släktingar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om inte din farbrors hustru har upprättat ett testamente som reglerar hur kvarlåtenskapen efter henne ska fördelas så kommer arvet att fördelas enligt reglerna i ärvdabalken. I en situation som hennes så säger ärvdabalken att hennes efterlevande make ska ärva efter henne, det vill säga arvet tillfaller din farbror. Skulle det vara så att han ej är vid livet när hon går bort så kommer arvet att gå till något som kallas allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden är en fond som inträder som arvinge för det fall en avliden person inte har upprättat ett testamente och det dessutom inte finns några arvsberättigade släktingar vid liv.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare