Kan man använda ett indraget körkort som legitimation?

2021-06-23 i Trafik och körkort
FRÅGA
Kan man använda ett indraget körkort som legitimation?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I 15 kap. brottsbalken återfinns bestämmelser avseende straff, för den som på olika sätt lämnar osanna uppgifter (här). Körkort är ett exempel på handling, som i lagen kallas för urkund, vilket förenklat kan sägas vara en beteckning för handlingar, vilka är av betydelse som bevis. I 15 kap. 12 § återfinns straffbudet för brottet missbruk av urkund.

Missbruk av urkund innebär, att någon sanningslöst åberopar en för enskild person utställd urkund, såsom gällande för sig själv eller för någon annan person. Körkort är som nämnts en urkund och i och med att ditt körkort från början utställdes för ditt brukande, är det en för enskild person utställd urkund. I det fall du visar körkortet för polisen, eller personal på apotek, systembolag eller uthämtningsställe för post, med vetskap om att körkortet inte är giltigt, åberopar du det sanningslöst såsom gällande för dig. Sålunda uppfyller ett uppvisande av ditt körkort nämnda kriterier för missbruk av urkund.

Straffbudet omfattar emellertid endast de fall åberopandet innebär fara i bevishänseende.

Vilket innebär att ifall du visar ditt legitimation till en person som har kontrollskyldighet såsom polis så finns det risk att du vilseleder polisen till ett felaktigt tro att du har körkort och därmed göra dig skyldig till brott. Visar du dock körkortet för någon som inte har i uppgift att kontrollera det, exempelvis en vän, gör du dig inte skyldig till brott, eftersom det inte föreligger någon fara i bevishänseende. Uppvisas körkortet för någon, som har skyldighet att kontrollera det, gör du dig emellertid skyldig till missbruk av urkund.

Jag skulle rekommendera att du under denna period använda av pass eller internationellt id-kort.

Skriv gärna igen om du har fler frågor!

Vänligen,

Gabriella Zako

Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (961)
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?
2021-10-20 När kan jag börja övningsköra efter indraget körkort?
2021-10-06 Ska jag sakta in om omkörande fordon färdas långsamt?
2021-10-03 Parkering under 24h med husbil

Alla besvarade frågor (96505)