kan man ansöka på nytt efter avslag från migrationsverket?

2021-08-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan,Jag har blivit svensk medborgare i december 2020 men innan dess har jag ansökt för att hämta mina syskon och min mamma till Sverige. De har tyvärr fått avslag och nu undrar jag om att det finns något sätt att ansöka för bara mina syskon eller en av dem?Tack förhand,
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar dig som dina syskon och din mamma tidigare har ansökt om att få uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytningen till dig, men då fått avslag. Nu undrar du om någon av de på nytt kan ansöka efter att du blivit svensk medborgare, trots tidigare avslag.

Ansöka igen?

Som utgångspunkt utgör inte ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd ett hinder för att söka på nytt senare. Det korta svaret är helt enkelt att dina syskon och/eller din mamma kan ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig på nytt, trots de fått avslag tidigare, speciellt då omständigheter har ändrats, alltså då du fått svenskt medborgarskap. Dock kan det bero på vad det är för typ av ansökan som avslagits, och om den tidigare förenats med utvisningsbeslut. Då är beslutet tvärtom gällande i 4 år som utgångspunkt.

Får min familj/syskon komma hit?

Det är olika utgångspunkter som gäller beroende på om vilket land du och din familj kommer ifrån. Kommer man från land inom EU/EES gäller regler om uppehållsrätt, och kommer man från land utanför detta, alltså tredje land, så gäller regler om uppehållstillstånd. Sedan beror det även på, på vilken grund du fått uppehållstillstånd, exempelvis som flyktning eller alternativt skyddsbehövande. Då jag vet för lite om omständigheterna kring er situation, är det svårt för mig att svara på huruvida ni kommer vinna någon framgång i er ansökan om uppehållstillstånd för din familj. Men som de kommer från land utanför EU, och du fått uppehållstillstånd i egenskap av flykting eller alternativt skyddsbehövande, har du viss rätt att återförenas med din familj i Sverige, speciellt då du blivit svensk medborgare. Om du kommit från land utanför EU förutsätts oftast att du kan försörja de som kommer hit, såvida du inte är under 18 år. Är du under 18 år har du också lättare för att få hit föräldrar, än om du fyllt 18 år, men syskon är oftast svårare. Det är lättare om dina föräldrar får anknytning på grund av dig, då dina syskon sen kan få tillstånd på grund av anknytning till era föräldrar. Annars är utgångspunkten att syskon endast får uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, om ni ingått i samma hushåll utomlands, och det redan i hemlandet fanns ett särskild beroendeförhållande er emellan (5 kap. 3a§ 2p utlänningslagen). Men då jag vet för lite om era omständigheter kan jag inte säga något mer i denna del.

Sammanfattning och råd

Om ansökan rörde uppehållstillstånd på grund av anknytning till dig, kan ni som regel söka igen, och då kan ni ange att du blivit svensk medborgare och andra omständigheter som ändrats sedan förra beslutet. Som utgångspunkt innebär inte ett negativt beslut hos migrationsverket att man inte kan ansöka på nytt, dock beroende på vad ansökan gäller och om avslaget förenats med utvisningsbeslut.

Vad gäller era chanser att få framgång kan jag tyvärr inte uttala mig om, då jag vet för lite om er bakgrund. Du kan hitta mycket information om detta på Migrationsverkets hemsida, jag länkar lite information här nedan:

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Gode-man/Om-barnet-far-stanna/Uppehallstillstand-for-foraldrar-och-syskon.html

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Aktuella-fragor/Forandrad-utlanningslag-2021.html

https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nyhetsarkiv/2021-07-15-Forandrade-regler-for-familjeaterforening.html

Jag hoppas du fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen att återkomma till oss och precisera dina omständigheter, så som på vilken grund du fått uppehållstillstånd/uppehållsrätt här, vilket land du och din familj kommer från och på vilken grund du försökt få hit dem. Du kan även vända dig till Migrationsverket med dessa frågor för vidare vägledning.

Lycka till!

Vänligen,

Sara Pedersen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1237)
2021-10-24 Kan jag ansöka om familjeåterförening?
2021-10-19 Kan jag förlora mitt svenska medborgarskap vid flytt utomlands?
2021-10-10 Kan jag förlorar mitt svenska medborgarskap?
2021-10-07 Är det möjligt att uppfylla försörjningskravet med CSN?

Alla besvarade frågor (96509)