Kan man ansöka om uppehållstillstånd efter avslag?

2020-02-07 i Migrationsrätt
FRÅGA
När kan man söka uppehållstillstånd på nytt efter avslag?År 2013 fick min mamma, syster och jag om uppehållstillstånd för att flytta till min pappa i Sverige som då i tiden hade tidsbegränsat uppehållstillstånd på 2 år. År 2014 ansökte vi om förlängning och de beviljade uppehållstillstånd. År 2016 ansökte vi om förlängning av uppehållstillstånd igen och fick avslag, vi givetvis överklagade hela vägen men vi fick samma svar hela tiden. Anledning till att vi inte fick förlängning var att min pappa år 2012 hade fått mindre lön under några månader än vad migrationsverket kräver. Efter detta så sökte vi asyl och fick avslag, och sedan gjorde ett spårbyte år 2019 och sökte på nytt. Mina föräldrar beviljades uppehållstillstånd i 2 år medan jag och min syster fick avslag eftersom vi anses inte längre vara barn. Jag är idag 22 och min syster är 20. När jag flyttades hit 2014 så träffade jag min pojkvän, och vi har nu varit tillsammans i mer än 5 år. Vi hade planer att flytta ihop och han köpte lägenhet pga detta. Men nu fick jag avslag och valde att lämna landet och inte överklaga beslutet. Vi vill nu ansöka om att bli sambo. Han uppfyller alla krav och vår relation är seriöst. Jag nu undrar om det kan vara några problem att ansöka igen på grund av min ansöknings historia?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vid ansökan om uppehållstillstånd gäller dels utlänningslagen (UtlL) och även lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (tillfälliga UtlL).

Uppehållstillstånd på grund av anknytning

Som du redogjort i din fråga har du tidigare bott i Sverige med uppehållstillstånd som vid ansökan om förlängning fått avslag på grund av att du inte längre ansågs som barn. Du valde då att inte överklaga beslutet och att istället flytta ifrån Sverige. Nu vill du istället ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning i enlighet med 5 kap. 3 a § 1p. UtlL, dvs att du har för avsikt att inleda ett samboförhållande med din pojkvän som är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige.

För att detta ska vara aktuellt krävs först och främst att du och din pojkvän har för avsikt att ingå ett seriöst samboförhållande. Du som sökande ska därmed göra sannolikt att det är fråga om ett seriöst förhållande. Detta bedöms utifrån en helhetsbedömning av relationen. Exempelvis ser man till hur länge förhållandet varat, i vilken utsträckning parterna har träffats, parternas kännedom om varandra och om parterna har ett gemensamt språk att kommunicera på. I och med att ni varit tillsammans i fem år och har haft planer på att flytta ihop tidigare bör detta rimligtvis inte vara något problem.

Förutom detta krävs även att försörjningskravet är uppfyllt i enlighet med 5 kap. 3 b § UtlL och 9 § tillfälliga UtlL, som säger att du som bor i Sverige måste kunna försörja dig själv och den familjemedlem som ansöker om uppehållstillstånd samt ha en bostad av tillräcklig storlek och standard för er att bo i.

Eftersom ni inte varit gifta eller levt ihop som sambos innan du lämnade landet finns ingen ingen presumtion för att ansökan om uppehåll ska beviljas, däremot att det får ges.

Hinder på grund av tidigare ansökan?

Enligt regleringen i utlänningslagen upphör ett beslut om avvisning eller utvisning att gälla fyra år efter det att beslutet vann laga kraft. Dvs. när man inte längre kan överklaga beslutet, vilket normalt sett är efter tre veckor efter att beslutet meddelats. Ett sådant beslut gäller det i fyra år.

Att ett beslut om avvisning upphör att gälla fyra år efter att beslutet vunnit laga kraft innebär dock inte att du måste vänta fyra år för att göra en ny ansökan. Det finns därmed inget hinder för att ansöka om uppehållstillstånd på nytt och inte heller någon tidsgräns för när denna ansökan kan göras. Ansökan görs på Migrationsverkets hemsida.

Lycka till och hoppas du är nöjd med svaret på din fråga! Har du fler frågor är du alltid välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänliga hälsningar,

Elin Giding
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll