Kan man ansöka om gallring i belastningsregistret i förtid?

2020-08-24 i Påföljder
FRÅGA
Gallra anmärkning i belastningsregistret i förtid.Hej! Jag är begick brott i september 2012 och fick min dom i 2014. Jag är numera bosatt sen sex 8 år tillbaka och har inte begått något brott sen detta och är en 'skötsam' medborgare på alla sätt bortom en fortkörning (60 kilometer) körde 74 kilometer.Jag är anställd i försvarsmakten sen 2018 och är både MC ordonnans och skyddsvakt.Kan jag ansöka om gallring i förtid och isf vilken myndighet kan jag söka?Mvh
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Straffets gallringstid sträcker sig mellan tre till tio år, (17 § lagen om belastningsregister). Du får gärna titta i lagens paragraf för att se hur lång tid ditt straff står kvar i belastningsregistret, det kan vara så att domen redan har gallrats med tanke på att domen kom 2014.

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om du döms till en ny påföljd medan du fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).

Det går inte att få sin påföljd gallrad i förtid. Det enda sättet man kan få bort straffet från belastningsregistret innan den ordinarie gallringen är om en domstol undanröjer domen som ligger till grund för anmärkningen, att en åklagare i vissa fall återkallar en åtalsunderlåtelse eller straffvarning eller att personen i belastningsregistret avlider, (16 § lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra Madsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91320)