FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder24/08/2020

Kan man ansöka om gallring i belastningsregistret i förtid?

Gallra anmärkning i belastningsregistret i förtid.

Hej! Jag är begick brott i september 2012 och fick min dom i 2014. Jag är numera bosatt sen sex 8 år tillbaka och har inte begått något brott sen detta och är en 'skötsam' medborgare på alla sätt bortom en fortkörning (60 kilometer) körde 74 kilometer.

Jag är anställd i försvarsmakten sen 2018 och är både MC ordonnans och skyddsvakt.

Kan jag ansöka om gallring i förtid och isf vilken myndighet kan jag söka?

Mvh

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge finns ett brott kvar i belastningsregistret?

Belastningsregister innehåller uppgifter om den som fått en straffpåföljd för brott genom dom som vunnit laga kraft, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot, (3 § 1 punkten lagen om belastningsregister). Hur länge ett brott står kvar i registret är beroende på vilket straff personen i fråga har dömts till. Straffets gallringstid sträcker sig mellan tre till tio år, (17 § lagen om belastningsregister). Du får gärna titta i lagens paragraf för att se hur lång tid ditt straff står kvar i belastningsregistret, det kan vara så att domen redan har gallrats med tanke på att domen kom 2014.

Efter att tiden har gått ut finns straffet alltså inte kvar i belastningsregistret. Om du döms till en ny påföljd medan du fortfarande har en påföljd som står i registret kommer den gamla påföljden stå kvar fram tills dess att den nyaste domen preskriberas och går ut, (18 § 1 st lagen om belastningsregister).

Det går inte att få sin påföljd gallrad i förtid. Det enda sättet man kan få bort straffet från belastningsregistret innan den ordinarie gallringen är om en domstol undanröjer domen som ligger till grund för anmärkningen, att en åklagare i vissa fall återkallar en åtalsunderlåtelse eller straffvarning eller att personen i belastningsregistret avlider, (16 § lagen om belastningsregister).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Alexandra MadsenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo