Kan man ansöka om betalningsföreläggande trots att motparten redan har bestritt betalningsansvar?

Hej

Har en kund som bestridit en faktura via mail.

Får jag/vi nu vända oss till Kronofogden med en ansökan om Betalningsföreläggande, eller måste direkt gå vidare till Tingsrätten med en stämningsansökan?

Med Vänlig Hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är nej, ni måste inte nu direkt gå vidare med en stämningsansökan till tingsrätten. Jag kommer nedan att översiktligt förklara hur en ansökan om betalningsföreläggande kommer att behandlas hos Kronofogdemyndigheten och varför det kan vara lönsamt att i första hand ansöka om betalningsföreläggande istället för att direkt vända sig till tingsrätten.

Även om du har haft kontakt med din kund och denne bestrider betalningsansvar för en faktura, kan du ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Att du tidigare har haft samtal med din kund om betalningsansvaret där denne har invänt mot betalningsansvaret utgör inget hinder mot att du ansöker om betalningsföreläggande.

En ansökan om betalningsföreläggande ska göras skriftligen till Kronofogdemyndigheten. I ansökan ska du ange att du vill att kunden ska åläggas att betala fakturan, samt varför du menar att kunden är betalningsansvarig i enlighet med fakturan (10 § lag om betalningsföreläggande och handräckning, LBH). Kronofogden kommer sedan att förelägga svaranden att yttra sig över din ansökan. Kunden kan då välja att agera på främst tre sätt:

1) Kunden väljer att betala i enlighet med fakturan.

2) Kunden bestrider din ansökan inom den angivna svarstiden (31 § LBH).
3) Kunden bestrider inte ansökan i tid eller svarar inte alls på den (42 § LBH)

Väljer kunden att bestrida din ansökan inom rätt tid, blir det upp till dig att bestämma om du vill stå fast vid att kunden är skyldig att betala fakturan. Gör du detta kommer målet att överlämnas till tingsrätten för prövning (33 § LBH). Tingsrätten får då pröva om kunden är skyldig att betala fakturan eller inte.

Skulle kunden dock svara för sent eller inte alls svara på din ansökan, kommer Kronofogden att meddela så kallat utslag helt i överensstämmelse med din ansökan (42 § LBH). Detta utslag kommer sedan att verkställas självmant av Kronofogden exempelvis genom en utmätning hos kunden. Du kommer då, förutsatt att kunden har egendom som Kronofogden kan ta i anspråk, att få betalt för fakturan genom Kronofogdens försorg.

Sammanfattande råd i ditt fall

Många gånger kan det vara klokt att vid en tvist om betalning först undersöka om det finns någon möjlighet att komma överens med kunden direkt om betalningsansvaret. Är detta inte möjligt, kan det ibland vara bra att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden snarare än att direkt vända sig till tingsrätt med en stämningsansökan. Genom att du ansöker om betalningsföreläggande kommer kunden troligtvis inse att du är seriös med ditt anspråk på betalning, och kunden kommer förhoppningsvis då också att självmant betala fakturan. Skulle kunden fortsätta bestrida betalningsansvar kan tvisten enkelt överlämnas till tingsrätten för prövning.

Hoppas du fick svar på din fråga

Med vänliga hälsningar

Alice BaumRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo