Kan man anmäla psykisk misshandel?

FRÅGA
Lever med en misshandlare. Nu vill jag skilljas men är livrädd för hans reaktion ? Hur skall jag göra ? Kan man anmälla psykisk misshandel ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Idag omfattar brottet misshandel endast fysik misshandel, 3 kap. 5 § Brottsbalken (BrB). Det brott som däremot skulle kunna aktualiseras är ärekränkningsbrottet förolämpning, 5 kap. 3 § BrB. Enligt denna bestämmelse kan den som smädar annan genom kränkande tillmätte eller beskyllning eller genom annat skamligt beteende dömas för förolämpning till böter. Om brottet är grovt kan man även dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förolämpning

För att det ska vara fråga om förolämpning krävs att uttalandet riktar sig till den berörda personen personligen. Vidare krävs även att den berörda personen har blivit smädad genom ett kränkande tillmäle. Exempel på sådant är bland annat skällsord, öknamn eller någon form av beskyllning. Det krävs därtill att personen uppfattar smädelsen.

Hur du kan gå tillväga

Brottet förolämpning är ett så kallat målsägandebrott, 5 kap. 5 § BrB. Det innebär att endast målsäganden, i detta fall du, kan väcka åtal (endast i vissa särskilda fall kan åklagaren göra det). Om du vill väcka enskilt åtal ska du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten, 47 kap. 1 § rättegångsbalken. I stämningen kan du också yrka (kräva) skadestånd. Att det är ett målsägandebrott innebär att du själv måste väcka åtal, driva målet samt stå för bevisningen genom att visa att samtliga kriterier för brottet är uppfyllda. Om du har ett vittne från händelsen talar det till din fördel. Utan vittne blir det däremot svårt för dig att bevisa förolämpningen.

Viktigt att komma ihåg är att om domstolen finner att kriterierna för brottet förolämpning inte är uppfyllda och ogillar åtalet, exempelvis på grund av att bevisningen inte är tillräcklig, kommer du att få bekosta motpartens rättegångskostnader. Det måste vara "ställt bortom rimligt tvivel" att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet.

Min rekommendation

Det framgår inte av din fråga vilken typ av uttalanden din man gjort mot dig vilket gör det svårt för mig att bedöma om du når upp till förolämpning. Mitt råd är därför att du söker juridisk rådgivning hos en advokatbyrå med inriktning på brottmål och familjerätt innan du överväger att väcka åtal för att bespara dig själv en dyr rättsprocess om din chans till framgång är liten. Jag rekommenderar även starkt att du tar kontakt med närmaste kvinnojour som kan hjälpa dig med både stödsamtal och juridisk rådgivning inför skilsmässan men även skyddat boende om din situation skulle bli ohållbar.

Jag hoppas att din situation kommer lösa sig och att du känner att du fått svar på din fråga, annars ska du inte tveka att höra av dig igen!

Med vänlig hälsning

Hanna Sidvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (912)
2020-02-28 Förtal vid ryktesspridning. Vad gäller?
2020-02-28 Förtal vid delning av kommentar på nätet
2020-02-28 Kan jag anmäla en person som säger att jag stjäl för förtal?
2020-02-26 Förtal när arbetsgivare påstår något som inte stämmer?

Alla besvarade frågor (77567)