Kan man anmäla Polismyndigheten?

2019-11-06 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hejsan om man har gjort 3 st olika anmälningar och pratat med polisen och dom inte göra något kan man då stämma dom / anmäla dom?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om du känner att du har blivit felaktigt behandlad av myndighet har du möjlighet att göra en anmälan mot de. Polismyndigheten står under tillsyn av ett antal andra myndigheter. Dessa tillsynsmyndigheter har till uppgift att granska polisens arbete.

Du har möjlighet att vända dig till en tillsynsmyndighet för att göra en anmälan. De viktigaste tillsynsmyndigheterna i detta fall är justitieombudsmannen (JO), justitiekanslern (JK) och säkerhets- och integritetskyddsnämnden. För att kunna göra en anmälan krävs det inte att en enskild polis har agerat felaktigt, utan det räcker med att ditt ärende har hanterats felaktigt.

JO:s hemsida kan du direkt göra en JO-anmälan. Anmälan ska innehålla vilken myndighet som anmälan riktar sig mot, här Polismyndigheten. Vidare ska den innehålla en kort beskrivning av ärendet, motivering till varför du anser att myndigheten har agerat felaktigt och ett eventuellt diarienummer.

Jag hoppas att du fick svar på dina frågor, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!

Vänliga hälsningar,

Narin Banaee
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2400)
2020-08-11 Vad syns i ett utdrag ur belastningsregistret vid jobb som personlig assistent?
2020-08-10 Lawline besvarar inte skolfrågor
2020-08-10 När gallras belastningsregistret?
2020-08-04 Vittnens straffrättsliga ansvar i en rättegång

Alla besvarade frågor (82717)