Kan man anmäla någon till polisen anonymt?

Hej!

Kan jag göra anonym polisanmälan mot en person som jag vet använder utpressning och lurar en människa på pengar?

Det är exet till min sambo som kör med utpressning. Hon tänker ta livet av sig om han inte tänker hjälpa henne med pengar.

Att det är hans fel att hon måste flytta, att dottern måste bo vid honom på heltid mm.

Han mår dåligt psykiskt pga allt detta.

Han vet inte hur han ska få henne att sluta.

Han tog lån på 75000:- till henne i mars. Och hon skulle börja betala tillbaka. Men nej.

Han måste få ett slut på detta.

Vad kan han göra?

Tacksam för ett snabbt svar!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller dels anmälan till polis, dels vad din sambo kan göra för att stoppa sitt ex från att kontakta honom och pressa honom på pengar. Jag inleder svaret med hur du kan tipsa polisen om din sambos ex agerande och svarar därefter på vad din sambo kan göra för att stoppa exet.

Vid anmälan av brott måste man uppge sina personuppgifter och om du anmäler åt en annan person måste du även uppge dennes personuppgifter. Du kan alltså inte vara anonym om du anmäler brott däremot kan du tipsa polisen anonymt. Läs mer om anmälan här. Läs mer om hur du tipsar här. Dock kan det eventuellt bli svårt för polisen att gå vidare med ärendet om de inte har så mycket att gå på i utredningen.

Vidare undrar du vad din sambo kan göra för att stoppa kontakten från sitt ex. Du nämner i din fråga att det kan vara fråga om utpressning. Den som genom olaga tvång förmår någon till handling eller underlåtenhet som innebär vinning för gärningspersonen och skada för den tvingande eller någon i vars ställe denne är döms för utpressning till fängelse i högst två år. Om brottet är inga, döms för ringa utpressning till böter eller fängelse i högst sex månader(9 kap. 4 § brottsbalken).Utpressning innebär alltså att någon handlar genom olaga tvång. Olaga tvång innebär att en person genom misshandel, annat våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något (4 kap. 4 § brottsbalken).Av din fråga framgår "bara" att exet har hotat att ta livet av sig om hon inte får som hon vill och det kan alltså inte anses utgöra olaga tvång. Det krävs alltså att hon med våld eller hot om brottslig gärning har förmått din sambo att låna henne pengar. Att begå självmord är varken brottsligt eller en våldsgärning. Även fast det är tveksamt att exets agerande utgör utpressning i lagens mening så förstår jag att det är väldigt påfrestande för er båda och att det rör sig om en emotionell utpressning där det blir svårt för din sambo att veta hur han ska hantera situationen.

Ett alternativ är att försöka få ett kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär ett förbud för en person att besöka eller på annat sätt ta kontakt med en annan person eller att följa efter denna person. Ett kontaktförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om det finns en sådan risk ska det särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot någon persons liv, hälsa, frihet eller frid. Ett kontaktförbud får meddelas endast om skälen för ett sådant förbud uppväger det intrång eller men i övrigt som förbudet innebär för den mot vilken förbudet avses gälla. (1 § lagen om kontaktförbud). Det görs alltså en proportionalitetsavvägning mellan din sambos intresse av att inte bli kontaktad av sitt ex och de begränsningar ett kontaktförbud skulle innebära för exet. Om förbudspersonen bryter kontaktförbudet kan denne dömas till fängelse eller böter för överträdelse av kontaktförbud. För ringa fall av överträdelse utdöms inget ansvar (24 § lagen om kontaktförbud).

Frågor om kontaktförbud prövas av allmän åklagare och tas upp på begäran av den som förbudet avses skydda eller när det annars finns anledning till det (7 § lagen om kontaktförbud). Din sambo får alltså vända sig till en åklagare på er ort som får fatta beslut om det ska upprättas ett kontaktförbud. Åklagarmyndigheten är uppdelad i olika åklagarkammare som har ansvar över olika regioner. Läs mer på Åklagarmyndighetens hemsida här.

Allra bäst vore såklart om din sambo kan prata med sitt ex för att försöka lösa situationen och vara tydlig med att han inte önskar någon kontakt och att han inte heller har möjlighet att låna henne pengar samt att hon måste betala tillbaka lånet. Om det inte är möjligt är ett alternativ att försöka få till stånd ett kontaktförbud. Av den information som finns i frågan är det osäkert om det är tillräckligt för ett kontaktförbud. Det är dock upp till åklagaren att göra bedömningen om ett kontaktförbud ska komma till stånd så det kan vara värt ett försök. Tyvärr finns det inte någon annan juridisk lösning så länge exet inte gör något brottsligt utan du får försöka stötta din sambo i att bryta kontakten med sitt ex. Om exet vägrar betala tillbaka kan ni vända er till kronofogden och begära ett betalningsföreläggande mot exet.

Hoppas du fick svar på din fråga och hoppas situationen löser sig för er!

Vänliga hälsningar

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”