Kan man anmäla någon för förtal när denne påstår att man inte betalar skatt?

FRÅGA
Hej.Jag har en pågående tvist i tingsrätten med en person om en obetald hyra. Denne person har ringt samt skrivit till tingsrätten och sagt att jag tar betalt i svarta pengar och att jag brukar hyra ut och ej betala skatt. Detta påstående är helt taget ur luften och jag anser att det är kränkande. Kan jag anmäla hen för förtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Förtal

Brottet förtal regleras i 5 kap. 1 § brottsbalken som:

" Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal till böter."

Det är alltså fråga om uppgifter som är ägnade att framställa någon annan som klandervärd på något sätt, och det spelar egentligen ingen roll vad de som får ta del av dessa uppgifter tänker eller tycker. Att säga att någon inte betalar skatt, det vill säga att påstå att denne begår brott, kan sägas vara uppgifter som utpekar någon såsom brottslig och klandervärd i sitt levnadssätt.

Påverkar det tvisten att personen har ringt till tingsrätten?

I svensk rätt gäller muntlighetsprincipen, vilket innebär att parterna som huvudregel måste ange all bevisning muntligen (43 kap. 5 § rättegångsbalken). Muntlighetsprincipen är en konsekvens av omedelbarhetsprincipen, vilken innebär att rätten ska avgöra målet på vad den har sett och hört under huvudförhandlingen, (17 kap. 2 § rättegångsbalken). Med andra ord kommer ingenting som din motpart har sagt utanför huvudförhandlingen att ligga till grund för domen. Vidare berör dessa påståenden inte tvisten, eftersom jag tolkar din fråga som att du har väckt en talan om fastställelse av att din motpart är skyldig dig pengar, alternativt en fullgörelsetalan om att han eller hon ska förpliktigas att utge beloppet till dig. Det din motpart påstår är ingenting som styrker att han eller hon inte är skyldig dig pengarna (jämför 17 kap. 3 § rättegångsbalken).

Sammanfattning

Uttalandena kan klassas som förtal, men att din motpart har hört av sig till tingsrätten på så vis som har skett kommer inte att påverka din pågående tvist.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1183)
2021-04-17 Är det brottsligt att skriva sexuella skämt om någon i en sluten grupp?
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?

Alla besvarade frågor (91260)