Kan man anmäla någon flera år efter att brottet har begåtts?

2020-10-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Kan man anmäla någon för skadegörelse och stöld flera år senare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Att gå till polisstationen och upprätta en anmälan kan man alltid göra, däremot kommer utfallet av anmälan variera lite beroende på olika faktorer. Har brottet begåtts för länge sedan kan det ha preskriberats, vilket regleras i 35 kap. 1§ Brottsbalken(BrB). Preskription av ett brott innebär att man inte längre kan bli dömd för brottet. Preskriptionstiden varierar beroende på brott.

Preskription för skadegörelse

Straffet för skadegörelse är böter eller fängelse i högst 1 år. Det innebär att brottet preskriberas efter 2 år räknat från den dag då brottet begicks. För att preskriptionen ska avbrytas krävs att den misstänkte antingen häktas för brottet eller delges stämning i målet.

Preskription för stöld

Maxstraffet för stöld är enligt BrB 8 kap. 1 § två år, vilket gör att preskriptionstiden för stöld är 5 år. Rör det sig om ringa stöld enligt 8 kap. 2 § BrB är dock maxstraffet 6 månader vilket innebär att preskriptionstiden är två år.

Som svar på din fråga kan du alltså anmäla någon för ett brott i efterhand. Men om brottets preskriptionstid har gått ut kommer personen som begått brottet inte kunna bli dömd för detta.

Carolina Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2602)
2021-05-07 Vilket utdrag från belastningsregistret behövs inom personlig assistans?
2021-05-01 Tidigare dömd för brott, lättare att dömas igen?
2021-04-30 Har jag rätt att få uppgifter gallrade?
2021-04-29 Hur länge finns man i belastningsregistret om fängelsestraff omvandlats till villkorlig dom?

Alla besvarade frågor (92054)