Kan man anmäla brotten förtal och förolämpning?

FRÅGA
Hej! Sommaren 2019 arbetade jag på Coop i ett litet samhälle. När jag satt i kassan en dag får jag en obefogad utskällning av en kund där han bland annat kalla min familj för "ett satans pack". Detta är en man som bor granne med min mormor och morfar och de har under många år haft en grannfejd som jag ej varit inblandad i. När jag får utskällningen i kassan har jag aldrig pratat med mannen tidigare. Några dagar senare tar min chef in honom på kontoret där jag får en till utskällning. Han börjar senare skicka brev till min arbetsplats som är adresserade till min chef där han flertalet gånger påpekar att jag tidigare fått sparken på Ica (detta stämmer inte). Han skickar sammanlagt 4 brev under den sommaren. I breven och under utskällningarna pratar han om mig på ett nedvärderande sätt och kallar mig för bland annat "idiot", "snorvalp", "satjävel" m.m. Han talar heller inte sanning i det han skriver och säger utan hittar på många saker om mig. I breven som kom under sommaren 2019 nämner han aldrig mitt eller hans namn. Hösten 2020 skickar han ett brev till Coops huvudkontor i Stockholm och pratar återigen nedvärderande om mig som person och kallar mig för olika saker. I detta brev nämner han mitt namn och har dessutom bifogat en kopia av hans körkort. Jag anmälde allt som hände under sommaren 2019 men det blev nedlagt. Hur stor är chansen att anmälan skulle öppnas igen efter brevet där namn är inkluderade? Och vilket/vilka brott gör han sig skyldig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande brott regleras i Brottsbalken (BrB).

Jag kommer nedan redogöra vilka brott som har begåtts och om det är möjligt att väcka talan mot mannen.

Utredning

En obefogad utskällning där uttalandena inte är ägnade att utpeka någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt kan i annat fall utgöra brottet förolämpning. Brottet förolämpning innebär att någon riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan som är ägnat att kränka den andres självkänsla eller värdighet, 5 kap. 3 § BrB. Notera däremot att denna utskällning kan likväl utgöra brottet förtal beroende på uttalandena i fråga, 5 kap. 1 § BrB. Gällande breven gäller densamma som vid en obefogad utskällning, det vill säga att breven som mannen skickat kan likväl utgöra förtal, i den mening att mannen försökt få dig att framstå som klandervärd i ditt levande eller på ett annat sätt försöka utsätta dig för andras missaktning.

Kan anmälan öppnas igen efter brevet där namn är inkluderade?

Brott som nämnts ovan får inte åtalas av någon annan än målsäganden, det vill säga den som blivit utsatt för förtal eller förolämpning. Däremot, om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får åklagaren väcka åtal om detta anses påkallat från allmän synpunkt och åtalet avser

1. förtal och grovt förtal,
2. förolämpning mot någon i eller för hans eller hennes myndighetsutövning, eller
3. förolämpning med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Skulle du nu vilja driva denna fråga vidare, kan du väcka enskilt åtal enligt 5 kap. 5 § BrB. Eftersom förtal är ett så kallat målsägandebrott måste du själv som huvudregel väcka åtal och inte åklagaren (enskilt åtal). Det är viktigt att anmärka för din del dock att om du förlorar målet riskerar du att behöva stå för både din egen och motparternas rättegångskostnader. Detta innebär också att du själv kommer att behöva lägga fram bevisning eller anlita ett ombud som hjälper dig lägga fram bevisning i målet. Om det är fallet att du behöver ett ombud för att få hjälp med att ta ärendet vidare kan du kontakta mig på Arian.shadmehr@lawline.se så återkommer jag med en offert.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1254)
2021-10-17 Kan man bli dömd för att hänga ut personer på nätet?
2021-10-16 Brott att lämna jobbrelaterad varning offentligt?
2021-10-06 Vad kan man göra om man blivit förtalad på instagram?
2021-09-29 Is it a crime to call someone fat?

Alla besvarade frågor (96471)