FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt28/07/2018

Kan man anklaga någon för brott utan belägg för det?

Jag satt på en bänk vid en damm och tittade på änder när jag.hörde en äldre mans röst -Är det Du som slänger papper här. - Nej,svarade jag -Det är.kanske dina kompisar?, fortsatte han.Förvånat vände jag.mig om och undrade med vilken rätt han påstår att jag eller mina kompisar skulle ha skräpar ner.Min.fråga: Har jag rätt att anklaga en annan.person för brott ( nedskräpning), utan att ha sett detta m a o har det minsta belägg för.detta ?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga har mannen i fråga endast konfronterat dig med vad han trott att har skett. Det i sig är inte straffbart.

Närliggande brott som kan vara aktuella är förolämpning (5 kap. 3 § Brottsbalken, BrB), falsk angivelse (15 kap. 6 § BrB) och falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB). De två sistnämnda brotten är aktuella först för det fall att mannen med vetskap om att du är oskyldig anmält dig. Så verkar inte ha varit fallet utifrån hur din fråga är ställd.

För att förolämpning ska vara aktuellt krävs att det är ett angrepp på självkänslan. Det ska vara en kränkning av den personliga äran och det ska rikta sig till den utsatta personen och ingen annan. Förolämpning är ett målsägandebrott vilket innebär att den som utsatts för brottet måste väcka åtal för att få till stånd en rättegång. Bara under vissa speciella omständigheter kan åklagaren välja att väcka åtal i förolämpningsmål. Då krävs att ett åtal är påkallat från allmän synpunkt och att det gäller mycket allvarliga förolämpningar. Utifrån din fråga rör det sig sannolikt inte ens om det kan klassas som en förolämpning rent juridiskt.

Som svar på din fråga, du kan "anklaga" någon som du tror att har begått ett brott. Däremot är det straffbart att anmäla att någon har begått ett brott om du verkligen vet att vederbörande är oskyldig. Likaledes kan det i vissa fall utgöra en förolämpning att säga något olämpligt till någon annan. Så verkar det däremot inte vara i ditt fall.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,


Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo