Kan man angripa en uppsägning om man blivit tvingad att säga upp sig själv?

FRÅGA
Min sambo har varit chef på ett stort företag i 28 år, han blir kallad till ett möte med sin chef ang resultat mm. När han kom dit var två högre chefer där samt en HR där, de meddelade att hans roll skulle bort och att han skulle få en överenskommelse med lön i 1 år el en projuektledarroll med 20% mindre i lön. Han hamnade i chock och hörde inte ens vad som sades, HR lade fram ett papper och sa att " det är bästa alternativet om du skriver på här och säger upp dig", han skrev på och gick därifrån.När han ringde mig sa jag att han borde haft facket el en stödperson , lite betänketid mm.Men då är allt försent då han redan skrivit på. Kan man göra en sådan sak utan att informera innan så man kan ta med sig stödperson? Kan man kräva ändring av hans avtal då han inte förstod vad han skrev på pga affekt .
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tillämplig lag

Då din fråga rör uppsägning kikar vi närmare på anställningsskyddslagen (LAS).

Först får vi kolla så att talerätten inte är preskriberad

Det står inte hur länge sedan detta hände, men så länge det inte har gått allt för lång tid ska vi fortfarande kunna angripa det.

Om din sambo vill få uppsägningen/avskedandet ogiltigförklarat ska han säga detta till sin arbetsgivare inom två veckor efter det att han skrev under pappret (40 § första stycket första meningen LAS).

Har han inte fått någon information om hur han ska gå tillväga om han önskar få den ogiltigförklarad har han dock fyra veckor på sig (40 § första stycket andra meningen LAS).

En bra sak att veta är att man alltid kan kräva skadestånd inom fyra månader från uppsägningen, även om det skulle vara försent att angripa själva uppsägningen i sig (41 § första stycket LAS).

Har det gått längre tid än så kan vi inte göra någonting (42 § LAS).

Vi skulle kunna hävda framprovocerad uppsägning

I det här fallet skulle vi i första hand kunna hävda att din sambo blivit tvingad att skriva under sin egen uppsägning.

I liknande fall har arbetsdomstolen kommit fram till att det ska anses som att arbetsgivaren i själva verket har sagt upp den anställde genom en framprovocerad uppsägning (AD 2009 nr 27).

För att så ska vara fallet har i rättsfallen konstaterats att arbetsgivaren måste insett att han eller hon genom sitt handlande framkallat en svår situation för arbetstagaren och därmed en risk för att denne ska finna för gott att lämna sin anställning (AD 2005 nr 63).

Vi kan då i andra hand hävda att arbetsgivaren inte ens har sagt upp din sambo, utan att de har avskedat honom utan att iaktta uppsägningstid, vilket är allvarligare.

Vi kan i tredje hand hävda att det åtminstone funnits fog för din sambo att anse sig avskedad, eftersom arbetsgivaren lagt fram det på ett sådant sätt att det inte finns några alternativ och att det "nog vore bäst om du skrev under här och sa upp dig själv", och att arbetsgivaren inte försökt reda ut oklara förhållanden.

Vi skulle även i fjärde hand kunna hävda att det åtminstone måste finnas utrymme att återta uppsägningen, eftersom den skett under djupt oklara förhållanden.

Vi skulle även slutligen kunna hävda att uppsägningen/avskedandet ska ogiltigförklaras enligt allmänna avtalsrättsliga regler.

Arbetsgivaren kommer invända med saklig grund för uppsägning

I första hand kommer de förmodligen att inta ståndpunkten att din sambo har sagt upp sig själv, men i andra hand kommer de göra gällande att även om de ska anses ha avskedat/sagt upp honom, så ska det åtminstone anses föreligga saklig grund för uppsägning.

För att din sambo ska återfå jobbet och uppsägningen/avskedandet ogiltigförklarat krävs det att det inte fanns saklig grund för uppsägning (34 och 35 §§ LAS).

Din sambos arbetsgivare kommer därför invända med att det fanns saklig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist. Det framgår av din text att din sambos tjänst skulle dras in.

Vi kan invända med att arbetsgivaren inte fullgjort sin omplaceringsskyldighet

Innan arbetsgivaren säger upp din sambo måste de utreda alla olika möjligheter till omplacering (7 § andra stycket LAS).

Vi skulle därför kunna invända med och säga att din sambos arbetsgivare inte ska anses ha fullgjort sin omplaceringsskyldighet.

Arbetsgivaren kommer dock sannolikt att invända med att den enda lediga tjänst de kunde erbjuda din sambo var projektledarrollen med en 20 % lägre lön och att de därför ska anses ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet.

Skulle din sambo tackat nej till tjänsten är stor risk för att det skulle ansetts ha förelegat arbetsbrist och därmed även saklig grund för uppsägning.

Det är därför en tuff strid att vinna.

Vi kan också invända med att din sambo ska anses ha ett befattningsskydd

Vanligtvis skyddar inte anställningsskyddslagen befattningar såsom en chefsposition, utan endast anställningen i sig, men i praxis har det för tjänstemän utvecklats ett befattningsskydd.

Vi skulle därför kunna invända med att din sambo ska anses skild från sin anställning, eftersom de ensidigt försökt omplacera honom bort från sin chefsposition utan att först ha förhandlat med facket.

Arbetsgivaren skulle ha förhandlat med facket först

Innan din sambo sas upp skulle hans arbetsgivare ha förhandlat med facket (29 § LAS).

Om de inte har gjort detta är det också en grund för skadestånd, men det är ingenting som gör uppsägningen ogiltig.

Den står sig fortfarande.

Mina råd

Din sambo bör vända sig till sitt fackförbund, förutsatt att han är med i ett sådant.

Alternativt kan han vända sig till en advokat, om han inte är med i ett fackförbund, men önskar dra saken vidare.

Jag hoppas att det löser sig för honom.

Fortsatt trevlig helg!

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1264)
2019-05-25 Uppsägningstid vid provanställning
2019-05-23 Uppsägning pga samarbetsproblem
2019-05-23 Kan arbetsgivare göra löneavdrag för vad jag uppbär från annan anställning under uppsägningstiden?
2019-05-20 När anses jag som arbetstagare bedriva olovlig konkurrerande verksamhet?

Alla besvarade frågor (69283)