Kan man ångra en uppsägning?

Om jag som anställd säger upp mig från en fast anställning. Ångrar mig efter en månad. Arbetsgivaren erbjuder en visstidsanställning istället. Får det gå till så?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så att du undrar om du har rätt att ta tillbaka din uppsägning. Vidare tolkar jag det som att du vill veta om du har rätt att få tillbaka din gamla tjänst eller om din arbetsgivare istället kan erbjuda dig en visstidsanställning.

Sammanfattningsvis blir du bunden av din egna uppsägning. Dessutom är arbetsgivaren fri att avgöra vem denne vill anställa. Det inte finns heller någon återanställningsrätt vid egen uppsägning vilket innebär att arbetsgivaren får erbjuda dig en annan tjänst.

Uppsägningen

Huvudregel:

När det gäller uppsägning av anställningsavtal är huvudregeln att det som gjorts inte kan göras ogjort. En arbetstagare som säger upp sig blir därför bunden av sin egen uppsägning.

Undantag:

Om du sagt upp dig i hastigt mod och snabbt tar tillbaka din uppsägning utan villkor så kan uppsägningen återtas. Så är även fallet om uppsägningen från din sida blivit framprovocerad av din arbetsgivare.

Då det gått över en månad är det för sent för dig att ta tillbaka uppsägningen om den skedde i hastigt mod. Jag utgår också från att uppsägningen inte framprovoceras av din arbetsgivare. Det innebär att du inte har rätt att ångra din uppsägning.

Den erbjuda visstidsanställningen

Huvudregeln är att arbetsgivaren är helt fri att avgöra vem denne vill anställa. Arbetsgivaren har en så kallad fri antagningsrätt. När det gäller rätt till återanställning regleras detta i 25 § lagen om anställningsskydd (LAS). Denna rätt gäller dock bara om arbetsgivaren har sagt upp arbetstagaren pga. arbetsbrist. I ditt fall är det du som sagt upp dig och då finns det inga regler i LAS som ger dig rätt till din gamla tjänst. Din arbetsgivare måste därför inte erbjuda dig din gamla tjänst tillbaka. Arbetsgivaren är därmed fri att erbjuda dig en annan, visstidsanställning istället.

Hoppas du fått svar på din fråga! Om du är medlem i en arbetstagarorganisation kan du få hjälp av den i arbetsrättsliga frågor.

Vänligen,

Elin HolzhausenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”