Kan man ändra ett personnummer? Kan svenskt medborgarskap återkallas?

2021-01-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Om man har bott i Sverige över 25 år (ursprungligen född i ett annat land utanför Sverige) men vill ändra sitt personnummer, är det möjligt? Det vill säga om födeletiden/datumet är felaktigt enligt det svenska personnummret från vad det faktiskt är. Kan man bli utvisad för att uppgifterna är felaktiga, eller kan ett medborgarskap återkallas? Eller finns det andra konsekvenser?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ändring av personnummer

Ett nytt personnummer kan fastställas av skatteverket efter ändring om uppgift av födelsetid eller kön. För att ansöka om en ändring av födelsetiden krävs bevisning där det klart framgår att de nya uppgifterna är riktiga samt att de redan registrerade uppgifterna är felaktiga. Det uppställs med andra ord ett högt krav på bevisning på den som ansöker om ändring av personnummer (HFD 2019 ref. 9 Ändring av identitetsuppgifter, Skatteverkets rättsfallskommentar). Felaktiga uppgifter om födelsetid som har blivit fel i samband med födelse eller invandring ska Skatteverket rätta (läs mer om det här).

Återkallelse av medborgarskap

Enligt svensk grundlag får ingen svensk medborgare landsförvisas eller hindras från att resa in i riket. Ingen svensk medborgare som har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap (2 kap. 7 § Regeringsformen). Dessa rättigheter är absoluta. Förlust av svenskt medborgarskap kan endast ske för en svensk medborgare som har fyllt 22 år, är född utomlands, aldrig haft hemvist i Sverige, har ingen samhörighet med landet och har inte ansökt om att behålla sitt medborgarskap (14 § Medborgarskapslagen).

Kan svenska medborgare utvisas?

Utvisning kan bara bestämmas för personer som inte har svenskt medborgarskap vilket framgår indirekt av utlänningslagen. Svenskt medborgarskap kan inte återkallas enligt grundlagen det gäller även om man har dubbla medborgarskap.

Detta gäller i ditt fall

Det är möjligt att ändra födelsetiden i ett personnummer utan några påföljder så länge det finns uppgifter som klart styrker att de redan registrerade uppgifterna är felaktiga. Du kan inte heller bli av med ditt svenska medborgarskap då denna rättighet är grundlagsskyddad och absolut. Undantagsregeln i medborgarskapslagen gäller personer som föds utomlands och saknar koppling till Sverige.

Så här kan du gå vidare

Du kan kontakta Skatteverket och förklara situationen för att få hjälp.

Du kan även få hjälp av våra duktiga jurister på lawline. Information om hur man kommer i kontakt med dem hittar du här.

Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor.

Vänligen,

Anastasiia Slovak
Fick du svar på din fråga?