Kan man ändra avtal om vårdnadsfrågor?

2019-02-03 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur ska en pappa som "lurats" att skriva under ett avtal om att avstå halva vårdnaden av barnet kunna få tillbaka vårdnaden? Avtalet skrevs på under påverkan av droger och modern angav att avtalet skulle gälla under den tid som avgiftning på behandlingshem skedde och göra det möjligt för henne att fatta beslut om barnet i faderns frånvaro. Detta skedde när barnet var 4 år och barnet är nu 5 år. Fadern är drogfri sedan dess. Föräldrarna har tidigare haft barnet med delat boende, varannan vecka. Sedan en tid tillbaka har barnet börjat bo hos fadern enstaka dagar och avsikten är att man ska återgå till boende halva tiden hos mor och halva hos far. Men modern vägrar att skriva om avtalet om vårdnaden, är det bara hon som ska besluta i denna fråga och vad kan det i så fall få för konsekvenser för fadern i framtiden? Det finns i nuläget inget avtal om umgängesrätt.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga rör avtal om vårdnad. Jag kommer därför först gå igenom hur dessa avtal sker, då jag tycker att det inte framgår exakt i frågan om det faktiskt ens gått rätt till. Sen kommer jag berätta vilka möjligheter fadern har för att inverka på hur vårdnaden sköts.

Avtal om vårdnad

Du anger att det fanns ett avtal om vårdnaden sen innan och modern angav att det skulle upphäva. Det är ett giltigt villkor som är bindande, men om det gjordes muntligen kan detta vara svårt att bevisa. Något som däremot är viktigt att veta är att avtal om vårdnad, umgänge etc. gällande barn endast kan ske genom socialtjänsten. Ett avtal mellan två vuxna angående ett barns vårdnadsförhållande är aldrig giltigt utan att socialtjänsten godkänt avtalet (14 a § och 15 § Föräldrabalken)

Därför är mitt första råd, i och med att det inte framgår av frågan, att ta reda på om avtalet skrevs tillsammans med socialtjänsten; annars har det aldrig funnits ett giltigt avtal och mammans inställning att skriva om "avtalet" spelar ingen roll. Om det skett tillsammans med socialtjänsten så bör alla villkor ha skrivits in. Om socialtjänsten gjort sitt jobb korrekt så skulle de skrivit i avtalet att avtalet ska omförhandlas när fadern blivit drogfri. Socialtjänsten är nämligen väl informerade om hur viktigt det är att vara ytterst detaljerade i dessa avtal för att undvika ytterligare konflikter mellan föräldrarna.

Vad kan fadern göra?

Om det nu är så att det finns ett giltigt avtal godkänt av socialtjänsten så är detta avtal inte bindande för all tid. De kan absolut skriva ett nytt avtal genom socialtjänsten. Oavsett om det finns ett avtal eller inte bör fadern kontakta socialtjänsten (familjerätten, en sådan finns i varje kommun) och be om familjerådgivning och hjälp att avtala om vårdnaden. Ett barn har en lagstadgad rätt till en bra relation till båda sina föräldrar; utgångspunkten är lika mycket till båda. Däremot kan omständigheter hos en förälder som gör denna mindre lämplig innebära att umgänget minskar från utgångspunkten om hälften. Mycket inverkar på denna bedömningen, vilket endast kan göras av socialtjänsten och ytterst domstolen. Det som är ledande för bedömningen är däremot principen om barnets bästa.

Principen innebär följande: Först och främst får det inte finnas någon risk att barnet far illa hos ena föräldern. Om barnet far illa hos ena föräldern är det ett väldigt starkt incitament till att denne föräldern inte är lämplig som vårdnadshavare. Man främjar kontinuitet i barnens liv på det vis att man inte vill "rycka upp" barn ur sitt hem, där denne har skola, vänner och egen trygghet. Desto äldre barnet är desto fler aktiviteter/tryggheter/kontakter brukar barnet ha och därför kan principen om kontinuitet väga starkt för lite äldre barn. Man beaktar även att varje barn har en rätt till god kontakt och relation till båda föräldrarna. Forskning har visat att barnet mår psykiskt bättre om denne har en god relation till båda sina föräldrar. Observera dock att man talar om barnets rätt till kontakt, inte föräldrarnas rätt till kontakt. Man gör bedömningen utifrån barnet. Den sista parametern som har betydelse i bedömningen är barnets vilja. Man tar hänsyn till vad barnet själv vill i den mån det är rimligt med hänsyn till barnets ålder och mognad. (6 kap. 2 a § Föräldrabalken)

Sammanfattning

Barnet har en rätt till kontakt med båda föräldrarna och om mamman inte vill samarbeta med detta kan fadern få hjälp från socialtjänsten. Om avtalet är giltigt så spelar det ingen roll, Ett nytt avtal kan alltid nås och om mamman vägrar samarbeta med socialtjänsten och skriva ett nytt avtal så kan fadern gå vidare med tvisten till domstol som får avgöra. Om fadern är nykter sedan länge och inte kan anses som en olämplig förälder kommer domstolen högst troligt se till barnets behov av båda föräldrar och försöka jämna ut den kontakten så mycket som är rimligt. Att han inte är vårdnadshavare idag har ingen betydelse; han är förälder och en förälder har möjlighet att avtala om vårdnadsfrågor som boende och umgänge och ytterst få en domstol att avgöra vad som är bäst för barnet. Barnet är det som står i fokus, inte en förälders vilja.

Lycka till!

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Med vänlig hälsning,

Natalie van den Broek
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (652)
2019-04-28 Ersättning för rättegångskostnader i vårdnadsmål
2019-04-25 Vem står för rättegångskostnaderna i ett vårdnadsmål?
2019-04-23 Vi har gemensam vårdnad och barnets mamma ligger på psyk, får jag ha barnet?
2019-04-19 Vilken roll barns uttalanden spelar vid frågor om vårdnad, boende och umgänge

Alla besvarade frågor (69137)