FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll05/01/2022

Kan man åläggas underhållsskyldighet för sitt barn retroaktivt?

Om man inte varit medveten om att man är far till ett barn utan någon annan står som far på födelsebeviset. Nu 3,5 år senare har min son fått göra ett faderskapstest som visar att han är far.

Blir han betalningsskyldig för dessa 3.5 åren ang underhållsstöd, trots att han inte vetat något och inte stått som far till flickan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Tillämplig lag

Regler om underhållsbidrag för barn återfinns i Föräldrabalken (FB).

Underhållsskyldighet för barn

Som förälder har man en underhållsskyldighet gentemot sina barn och således ett ekonomiskt ansvar att försörja barnet (7 kap 1§ FB). Om en förälder inte bor med barnet ska underhållsskyldigheten uppfyllas genom att betala underhållsbidrag (7 kap 2§ FB). Underhållet ska beräknas med hänsyn till förälderns ekonomi, det kan antingen fastställas genom avtal föräldrarna emellan eller i domstol (7 kap 3§ FB).

Kan man bli betalningsskyldig retroaktivt?

Du anger att din son gjort ett faderskapstest 3,5 år efter barnets födelse. Frågan är således om det kan beslutas retroaktivt att din son behöver betala underhåll, det vill säga om han behöver betala underhåll för dessa 3,5 åren. Det finns en bestämmelse i Föräldrabalken som stadgar hur denna frågan ska lösas. Krav att betala ut underhållsbidrag får inte sträcka sig längre än tre år tillbaka i tiden från det att talan väcktes, om inte din son medger det (7 kap 8§ FB). Detta innebär att din son kan bli ålagd att betala underhåll för tre år tillbaka i tiden.

Sammanfattning och råd

Avslutningsvis kan alltså konstateras att krav på betalning av underhållsbidrag kan fastställas retroaktivt för 3 år tillbaka i tiden. En rekommendation är att försöka komma överens med modern om underhållsbidrag i ett avtal. Jag skulle råda er att ta hjälp av en utbildad jurist för att upprätta avtalet. Vi på lawline kan hjälpa er med detta. Om föräldrarna inte kan komma överens kan frågan tas upp i domstol, men det tar både tid och pengar.Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Om du har några fler funderingar är du välkommen att höra av dig till oss igen!

Mvh,

Linnea HoodRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000