Kan man åläggas betalningsansvar för annans skuld?

Vi har en tidigare hyresgäst som inte betalt sina räkningar till ett företag. Kan vi nu som hyresvärd bli skyldiga att betala hans skuld. Räkningarna har gått till hyresgästen personligen och inte via oss.

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Om jag har förstått frågan rätt har en tidigare hyresgäst förfallna fakturor till ett företag och du vill veta om du som hyresvärd kan åläggas betalningsansvar. Som jag förstår det är fakturorna utställda till hyresgästen personligen.

Principiellt sett svarar varje person för sin egen skuld. I ett skuldförhållande finns en borgenär och en gäldenär. Borgenären är den som ska ha betalt medan gäldenären är den som ska betala sin skuld till borgenären. Gäldenär i det här fallet är alltså den tidigare hyresgästen och borgenär är företaget som skickat fakturor till honom.

Hyresgästen är ensam ansvarig för skulderna eftersom att fakturorna är utställda på honom personligen. Därmed svarar den personen för sin skuld och inte ni. För att ni ska vara betalningsskyldiga krävs ett gäldenärsbyte vilket måste godkännas av borgenären. Eftersom att ni inte tagit över eller upptagits som gäldenär har ni inget betalningsansvar.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo