Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?

2020-11-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min fru har fått avslag på sin asylansökan och måste åka tillbaks till Vietnam inom kort. Hutar länge måste hon vistas i hemlandet innan vi kan återförenas här igen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga vill du ha svar på huruvida en person har rätt att återvända till Sverige efter att ha fått avslag på sin asylansökan.

Den aktuella lagen är Utlänningslagen (2005:716).

Ett avslag på en asylansökan innebär att Migrationsverket inte tycker att det finns tillräckliga skäl för att en person ska få stanna i Sverige. Personen har i och med detta två val. Det ena alternativet är att acceptera beslutet och därmed återvända till sitt hemland. Det andra alternativet är att överklaga beslutet till domstol. Om personen skulle välja att överklaga bör denne ändå planera att återvända. Beslutet om utvisning gäller 4 år efter att beslutet vunnit laga kraft. Efter 4 år kan man ansöka om asyl igen (12 kap. 22 § Utlänningslagen).

I beslutet går att läsa inom vilken tid personen måste lämna Sverige. Om denne inte reser hem inom den angivna tidsfristen finns det risk för att personen får ett återreseförbud. Detta innebär att personen inte kommer att ha möjlighet att återvända till Sverige så länge återreseförbudet gäller (12 kap 15a § Utlänningslagen). I vissa fall kan dock en person med återreseförbud få tillstånd att besöka Sverige. Det måste då finnas mycket speciella skäl för det. Exempelvis kan det vara att en anhörig är sjuk eller att en anhörig ska begravas.

Om ett återreseförbud inte meddelas finns det möjlighet att resa till Sverige på exempelvis ett turistvisum.

Sammanfattningsvis innebär detta att din fru har möjlighet att återvända till Sverige. Som nämnt kan hon exempelvis besöka landet som turist (under förutsättning att turistvisum beviljas) men det är först efter 4 år som hon återigen kan ansöka om asyl. Om hon däremot meddelats ett återreseförbud har hon inte möjlighet att komma tillbaka så länge förbudet gäller.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja Fagerholm
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1157)
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet
2021-04-17 Vad innebär försörjningskravet och hur uppfylls den?
2021-04-14 När bör vi begära avgörande av ärende om uppehållstillstånd?
2021-04-10 Hur styrker man sin identitet vid ansökan om uppehållstillstånd?

Alla besvarade frågor (91357)